Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
Takarék Jelzálogbank Nyrt.
Takarék Mortgage Bank Co Plc.
Takarék részvény

Takarék Jelzálogbank Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név Takarék Jelzálogbank Nyrt.
Szektor Banki szolgáltatások
Elérhetőség
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.
Telefon: +36-1-452-9100
Fax: +36-1-329-1004
Befektetői kapcsolattartó
Tóth Illés
Telefon: +36-1-452-6479
Fax: +36-1-452-9245
Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Horváth Tamás)
Tevékenység A Takarék Jelzálogbank Nyrt (a volt FHB Jelzálogbank Nyrt.) 1997-es alapítása óta a hazai jelzáloghitelezés, refinanszírozás meghatározó szereplője, a tőkepiacon a legaktívabb jelzáloglevél kibocsátó. Alapításakor fő tevékenysége a lakáscélú ingatlanok fejlesztésének és vásárlásának finanszírozása és az államilag támogatott lakáshitelek folyósítása volt. Közvetlen saját, illetve ügynöki hálózatán keresztül, továbbá a refinanszírozási formában részt vevő társbankok hitelezése révén országszerte elérhetővé tette a jelzálog-alapú finanszírozást. A jelzálogbank 2015 óta a Takarék Csoport tagja, tulajdonosi körében meghatározó lett a takarékszövetkezeti szektor, valamint tevékenysége is átalakult: ma már kizárólag jelzáloghitelek refinanszírozását végzi. A Takarék Jelzálogbank Nyrt. részvényei 2003 novembere óta forognak a Budapesti Értéktőzsdén. A tőzsdei forgalomban megvásárolhatóak a Takarék Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott jelzáloglevelek és kötvények is.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
FJ21NF01 jelzáloglevél FJ21NF01 HU0000652813
FJ22NF01 jelzáloglevél FJ22NF01 HU0000652946
FJ22NV01 jelzáloglevél FJ22NV01 HU0000653019
FJ23NF01 jelzáloglevél FJ23NF01 HU0000653076
FJ23NF02 jelzáloglevél FJ23NF02 HU0000653134
FJ26NF01 jelzáloglevél FJ26NF01 HU0000652888
FJ28NF01 jelzáloglevél FJ28NF01 HU0000653142
Takarék részvény TAKAREKJZB HU0000078175
TJ24NF01 jelzáloglevél TJ24NF01 HU0000653217
TJ24NF02 jelzáloglevél TJ24NF02 HU0000653233
TJ24NV01 jelzáloglevél TJ24NV01 HU0000653266
TJ25NF01 jelzáloglevél TJ25NF01 HU0000653308
TJ25NV01 jelzáloglevél TJ25NV01 HU0000653316
TJ30NF01 jelzáloglevél TJ30NF01 HU0000653373
Alapvető információk
Ticker TAKAREKJZB
ISINHU0000078175
Bevezetés időpontja2003. nov. 24.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték100 HUF
Bevezetett mennyiség (db)66 000 010
Kapitalizáció (m Ft)32 340
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2005. jún. 09. S (1 : 10)
P/BV
P/BV* 0,4972
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, Egyedi, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20181 20192
(millió HUF) (millió HUF)
Nettó kamatbevétel 14 691 2 563
Nem kamatjellegű bevételek 5 042 3 385
Céltartalékképzés 757 380
Üzleti eredmény 24 597 5 504
Adózás előtti eredmény 6 749 2 446
Adózott eredmény 6 586 2 140
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 0 HUF
Hitelek 385 209 58 801
Refinanszírozási jelzáloghitelek 105 296 217
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 304 333 0
Jelzáloglevelek 202 721 272 481
Kötelezettségek összesen 754 516 277 854
Jegyzett tőke 10 849 10 849
Saját tőke 55 236 65 043
Eszközök összesen 754 516 342 897
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 724 14
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Auditált, Egyedi, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2018 2019
Eladósodottsági ráta 13,66 4,27
Saját tőke arányos hozam 0,12 0,03
Eszközarányos hozam 0,01 0,01

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2018. jan. - 2018. jún.1 2019. jan. - 2019. jún.1
(millió HUF) (millió HUF)
Nettó kamatbevétel 6 970 793
Nem kamatjellegű bevételek 5 930 1 035
Céltartalékképzés -989 143
Üzleti eredmény 4 284 1 828
Adózás előtti eredmény 4 284 1 732
Adózott eredmény 4 144 1 745
Mérleg főbb adatai 2018. jún. 30. 2019. jún. 30.
(millió HUF) (millió HUF)
Bankközi kihelyezések 58 735 61 774
Hitelek 350 998 436 028
Refinanszírozási jelzáloghitelek 87 556 111 314
Tárgyi eszközök 2 696 2 984
Eszközök összesen 614 844 710 520
Bankközi felvétek 66 662 104 671
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 292 836 314 696
Jelzáloglevelek 184 165 211 767
Kötelezettségek összesen 564 744 652 789
Saját tőke 52 099 57 732
Jegyzett tőke 10 849 10 849
Források összesen 616 844 710 520
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
MTB Zrt. 76,98 50 806 758
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 7,32 4 832 225
Takarék Zártkörű Befektetési Alap 5,77 3 808 180
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság VIDA József (elnök), Dr. NAGY Gyula László, SOLTÉSZ Gábor Gergő, MÉSZÁROS Attila, HEGEDŰS Éva
Vállalatvezetés Dr. NAGY Gyula László vezérigazgató, MÉSZÁROS Attila vezérigazgató-helyettes
Felügyelőbizottság Dr. HARMATH Zsolt (elnök), Dr. GÖDÖR Éva, Dr. KOVÁCS Mónika, PÓRFY György, Dr. REINIGER Balázs, GÖRÖG Tibor
Megjelenés Hír
2020. júl. 31. 11:20 Alaptőke és szavazati jogok hó végi közzététele
2020. júl. 29. 12:08 A Tőzsde Vezérigazgatójának 266/2020. sz. határozata a Takarék Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott TJ30NF01 elnevezésű jelzáloglevelek első sorozatrészletének 2020. július 31. napjával történő tőzsdei bevezetéséről.
2020. júl. 28. 13:10 A TJ30NF01 Takarék jelzáloglevél első sorozatrészlete aukciójának eredménye
2020. júl. 23. 10:18 A TJ30NF01 Takarék Jelzáloglevél első sorozatrészletének nyilvános ajánlattétele és Végleges Feltételei
2020. júl. 21. 09:25 Közzététel a jelzáloglevelek és fedezetek 2020. június 30-án fennálló értékéről.
2020. júl. 15. 15:53 A Tőzsde vezérigazgatójának 252/2020. sz. határozata a Takarék Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott TJ24NV01 jelzáloglevelek mennyiségének csökkentéséről 2020. július 16-i hatállyal
2020. júl. 13. 09:50 A Takarék Jelzálogbank Nyrt. hirdetménye az TJ24NV01 jelzáloglevelének részleges másodpiaci visszavásárlásáról
2020. júl. 09. 10:00 A Takarék Jelzálogbank Nyrt. 200.000.000.000,-Ft keretösszegű 2020-2021. évi Kibocsátási Programjának 5. számú Kiegészítése és közleménye
2020. júl. 01. 15:25 Alaptőke és szavazati jogok hó végi közzététele
2020. jún. 29. 17:28 Rendkívüli tájékoztatás
Megjelenés Jelentés
2019. ápr. 25. 17:55 Konszolidált Pénzügyi Kimutatások (IFRS)
2019. aug. 15. 17:15 Tájékoztató a 2019.első félévi eredményről
2020. ápr. 24. 14:10 Takarék Jelzálogbank Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentése 2019
Megjelenés Alapszabály
2019. máj. 31. 09:55 Takarék Jelzálogbank Nyrt. - Alapszabály
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2020. júl. 31. 11:20 Alaptőke és szavazati jogok hó végi közzététele
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2020. jan. 20. 10:15 Módosított Társasági Eseménynaptár 2020
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseTakarék részvény
Értékpapír kibocsátójaTakarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000078175
Kijelzés módja (Ticker)TAKAREKJZB
Értékpapír névértéke100 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)66 000 010
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2003. nov. 24.
Első Kereskedési Nap2003. nov. 24.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár4 300