Kik azok a vendorok?

A vendorok (disztribútorok, adatszolgáltatók) a BÉT hivatalos, szerződött adatszolgáltatói, akik a BÉT információszolgáltatási szerződésének (ún. vendorszerződésének) aláírásával jogosultságot szereztek arra, hogy a BÉT valós idejű, késleltetett vagy napvégi tőzsdei kereskedési adatait eljuttassák a végfelhasználókhoz: intézményi és magánbefektetőkhöz, elemzőkhöz és a média képviselőihez.

Ki lehet vendor?

Olyan adatszolgáltató cég, aki a BÉT vendorszerződését aláírásával elfogadja.

Ki az az alvendor?

A BÉT olyan szerződött adatszolgáltatója, amely a kereskedési adatokat nem közvetlenül a BÉT technikai rendszeréből, hanem a BÉT más szerződött vendorától kapja.

Milyen díjakat fizetnek a vendorok?

A BÉT kereskedési adatainak felhasználásáért, továbbadásáért a vendoroknak különböző, egységesen meghatározott díjakat: éves jogdíjat, éves technikai csatlakozási díjat és havi változó díjakat kell fizetniük.

Hol találom meg a vendorok listáját?

A BÉT a honlapján frissíti az aktuális vendorok listáját és elérhetőségeit:

Kik azok a végfelhasználók?

Azok a természetes vagy jogi személyek, akik a vendorokkal előfizetői szerződést kötöttek a BÉT valós idejű adataira vonatkozóan. A végfelhasználók az adatokat saját használatra vehetik csak igénybe, és nem adhatják tovább harmadik félnek. Végfelhasználó lehet professzionális és magánbefektető is.

Hogyan jutok hozzá valós idejű kereskedési adatokhoz, vásárolhatom-e ezt közvetlenül a BÉT-től?

Csak vendoroktól, alvendoroktól kaphat valós idejű kereskedési adatokat, miután előfizetői szerződést kötött a vendorral a BÉT adataira vonatkozóan.

Mire használhatom a megkapott adatokat?

Kizárólag saját javára, személyes befektetései kezelésére és nem üzleti céllal vagy más személyek részére történő tanácsadás céljából veheti igénybe az információt, azt harmadik feleknek semmilyen formában nem adhatja tovább.

Mennyit kell fizetnem az adatokért?

A BÉT igen kedvező díjakat érvényesít azokra a magánbefektetőkre, akik kizárólag saját befektetéseik kezelése céljából kívánnak hozzájutni a BÉT valós idejű adataihoz.

A vendorok által kínált adattermékek végső ára azonban számos egyéb tényezőtől is függ, például az adattartalomtól és a kiegészítő szolgáltatások körétől (pl. grafikonrajzoló, portfolió-kalkulátor stb.). Ezért a vendorok által kínált szolgáltatások részleteit, ezek igénybevételének feltételeit és díjait illetően kérjük, forduljanak közvetlenül a BÉT vendoraihoz.

Hogyan jutok hozzá valós idejű kereskedési adatokhoz, vásárolhatom-e ezt közvetlenül a BÉT-től?

Csak vendoroktól, alvendoroktól kaphat valós idejű kereskedési adatokat, miután előfizetői szerződést kötött a vendorral a BÉT adataira vonatkozóan.

Mennyit kell fizetnem az adatokért?

A vendorok minden felhasználó után, akinek hozzáférést biztosítanak a valós idejű BÉT-adatokhoz, vagy minden olyan eszköz után, melyre ilyen adatot továbbítanak, havi változó díjat fizetnek a BÉT-nek.

A vendorok által kínált adattermékek végső ára azonban számos egyéb tényezőtől is függ, például az adattartalomtól és a kiegészítő szolgáltatások körétől (pl. grafikonrajzoló, portfolió-kalkulátor stb.). Ezért a vendorok által kínált szolgáltatások részleteit, ezek igénybevételének feltételeit és díjait illetően kérjük, forduljanak közvetlenül a BÉT vendoraihoz.

Mi a real-time adat?

Valós idejű kereskedési adat. Azok a piaci szereplők, akik valós idejű adatszolgáltatásra fizetnek elő, igen rövid időn (általában néhány másodpercen) belül értesülnek a tőzsdei kötésekről, ajánlatokról.

Mit jelent a késleltetett adat?

A késleltetett adatszolgáltatás legalább 15 perces követéssel közvetíti a BÉT-en született kötéseket, a beadott ajánlatokat. A BÉT honlapján is 15 perccel késleltetett kereskedési adatok jelennek meg.

Hogyan jeleníthetők meg BÉT kereskedési adatok honlapokon?

A befektetők késleltetett és napvégi adatokat, valamint valós idejű indexértékeket weblapokon akár ingyenesen, hozzáférés-korlátozás nélkül is találhatnak. Ezen adatokhoz a weblapok vendorokon keresztül juthatnak hozzá.

Mi a teendőm, ha a BÉT kereskedési adatait szeretném harmadik feleknek továbbadni?

A BÉT adataira vonatkozóan alá kell írnia a BÉT információszolgáltatási szerződését, majd vagy közvetlen vendorként a BÉT-től, vagy alvendorként, másik vendoron keresztül juthat az adatokhoz. A BÉT honlapja részletes információval szolgál a vendorokat érintő üzleti, jogi, technikai kérdésekről.

Hogyan juthatok hozzá régebbi (historikus) kereskedési adatokhoz?

A historikus kereskedési adatok széles köre tölthető le ingyenesen a BÉT honlapjáról, ugyanitt a Tőzsde statisztikákat, elemzéseket is publikál a piac alakulásáról.

Hosszabb időtávra vonatkozó vagy bővebb adatsorokat az Információs központ kollégái kérésre legyűjtik, és díjazás ellenében bocsátják az érdeklődők rendelkezésére.

Mik azok a referencia adatok?

A tőzsdén kereskedett termékekre vonatkozó háttérinformációk. A BÉT a referenciaadatok széles skáláját bocsátja a befektetők rendelkezésére. Ide tartoznak:

  • a termék azonosítására szolgáló adatok: ISIN, tickerkód, terméknév, terméktípus;
  • bevezetés és lejárat dátuma, futamidő, első és utolsó kereskedési nap;
  • névérték, bevezetett mennyiség;
  • hozaminformációk: kamatozás, osztalékfizetés mértéke, időpontja, tőketörlesztés;
  • a kibocsátóra vonatkozó információk

Mi az a MiFID?

Az Európai Unió (EU) céljául tűzte ki, hogy a pénzügyi eszközök piacát egységesítse, átláthatóvá tegye és biztosítsa, felügyelje a befektetési szolgáltatók (bankok, brókercégek) tisztességes piaci magatartását. E célkitűzések teljesítése érdekében született meg a pénzügyi piacokról szóló 2004/39/EK Irányelv, a MiFID.

A MiFID legfontosabb irányelvei:

  • Legjobb teljesítés (Best execution): a megbízásokat mindig azon a piacon kell teljesíteni, mely a megbízónak összességében a legelőnyösebb.
  • Átláthatóság (Transzparencia): a kereskedő cégeknek kereskedés előtt és kereskedés utáni átláthatósági követelményeknek kell megfelelniük.
  • Közzététel, jelentés (Riportolás): a tőzsdén kívüli (OTC) piacokon kötött tranzakciókra vonatkozó információkat minden pénzügyi szolgáltatónak közzé kell tennie, és a hazai piacán működő felügyelet felé jelentenie kell.

A MiFID előírásainak Magyarországon és az EU többi tagállamában 2007. november 1-jétől kell megfelelni.