Az adatokhoz történő hozzáférés szerződéses feltételei, valamint az aktuális árjegyzék, árengedmény-politika, a szolgáltatott piaci adatok használati díja legutóbbi módosításának dátuma megtalálható az alábbi linkeken:

Az adatokhoz történő hozzáféréssel kapcsolatos jövőbeni árváltozásokat a BÉT legalább 90 nappal korábban előzetesen közzéteszi. A piaci adatok használati díjának legutóbbi módosítása: 2020. 01. 01.

A piaci adatok tartalmára vonatkozó tájékoztatás, beleértve a lefedett eszközök számát, a lefedett eszközök teljes forgalmát és a kereskedés előtti és a kereskedés utáni piaci adatok aránya látható a lenn mellékelt táblázatban található.

A piaci adatokon felül szolgáltatott esetleges egyéb adatokra vonatkozó információk elérhetők az alábbi linken:

Az ár meghatározásának módjáról, ezen belül az alkalmazott költségelszámolási módszerekről, valamint arról, hogy a BÉT mely konkrét elvek alapján osztja fel közvetlen és változó közös költségeit, illetve osztja meg rögzített közös költségeit a piaci adatok előállítása és forgalmazása, illetve az általa nyújtott egyéb szolgáltatások között, a BÉT a mellékelt tájékoztatást adja.

A piaci adatok ára az adatok előállításának és forgalmazásának költségén alapul. A ténylegesen felmerült költségre alkalmazott méltányos üzleti haszonkulcsot a BÉT az árbevétel-arányos eredmény, a költségarányos eredmény, a működési eszköz-arányos eredmény és a tőkemegtérülés és a piaci körülmények figyelembe vételével határozza meg.