A Tőzsde vezérigazgatójának 354/2018. sz. határozata a Takarék Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott FJ20NV01 jelzáloglevelek mennyiségének csökkentéséről, 2018. november 9-i hatállyal