A Tőzsde vezérigazgatójának 355/2018. sz. határozata a Takarék Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott FJ21NV01 jelzáloglevelek mennyiségének csökkentéséről, 2018. november 9-i hatállyal