A Tőzsde vezérigazgatójának 256/2019. sz. határozata az AKKO Invest Nyrt. által kibocsátott törzsrészvények ISIN kódjának és névértékének módosításáról és részvények átalakításából származó új törzsrészvények bevezetéséről 2019. augusztus 14-i hatállyal.