Az Est Media Nyrt. közgyűlésének kiegészítő előterjesztése