A Tőzsde vezérigazgatójának 21/2020. számú határozata az EST MEDIA Nyrt-vel szemben figyelmeztetés szankció alkalmazásáról