Közzététel a jelzáloglevelek és fedezetek 2020. december 31-én fennálló értékéről.