Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – szavazati jogra vonatkozó – bejelentési kötelezettség teljesítése