AKKO Invest Nyrt. - 2022. évi Különálló és Konszolidált IFRS Jelentés, Könyvvizsgálói Jelentés