A kárpótlási jegy névértékét a kárpótlási jegy címletértékének (a rávezetett összegnek) és felhalmozott kamatának összege alkotja. A kárpótlási jegy sajátosan kamatozó értékpapír: 1991. augusztus 10. napjától 1994. december 31. napjáig kamatozott, a kamat mértéke a jegybanki kamat 75 %-a volt.

A kárpótlási jegy birtoklása a következőkre jogosít:

  • Az állami tulajdon privatizációja során értékesítésre kerülő vagyontárgyak: részvények, üzletrészek megvásárlása;

  • termőföld tulajdon megszerzése;

  • önkormányzati tulajdonban lévő lakás megvásárlása (fizetőeszköz névértékben);

  • egzisztencia hitelről szóló jogszabály alapján hitelfelvételnél saját erő hozzájárulásként beszámítható névértékben;

  • a kárpótlásra jogosult kérésére, a kárpótlási jegy ellenében a társadalombiztosítás keretében életjáradék folyósításra.

Bővebben: