Az idei impresszív növekedési számok után milyennek lát-ja a gazdasági bővülés további kilátásait?

Az elmúlt években az EU élvonalában állt Magyarország a gazdasági növekedés terén, amit a kedvező nemzetközi gazdasági környezet és a megelőző esztendők kormányzati intézkedései egyaránt elősegítettek. Jelenleg a négy százalék felet-ti számokat nagy kapacitáskihasználtság mellett tudja hozni Magyarország, azaz mind a munka, mind a tőke tekintetében lényegében elfogytak a tartalékok. Emiatt a mostanihoz hasonló bővülési dinamika csak úgy tartható fenn hosszabb távon, ha a beruházások érdemben tovább nőnek.

Mi szükséges a pénzügyi szektor részéről, hogy ezt elősegítse?

A bankok alapvető feladata a hitelezés. Ugyanakkor látni kell, hogy bizonyos esetekben ennek is vannak korlátai: ezek egyike a vállalkozások tőkeellátottsága. Korábban a magyar kkv-k széles köre rendkívüli mértékben tőkehiányos volt, ezen a különböző EU-s források jelentősen tudtak javítani. Ugyanakkor számos versenyképes termékkel és szolgáltatással rendelkező vállalkozás a saját tőkéje alacsony szintje miatt nem tudta előteremteni a továbbfejlődéshez szükséges beruházások fedezetét. Ezen a helyzeten még a nagy sikernek örvendő Növekedési Hitelprogram sem tudott minden esetben segíteni, hiszen a saját tőke minimális mértékének a megléte éppen a banki oldalról támasztott legszigorúbb kritérium.

Mikor és milyen céllal kívánnak tőkét bevonni a magyar kkv-k?

Ez egy stratégiai kérdés a vállalkozások tulajdonosai részéről: alapvetően az irányítás egy részéről való lemondást jelenti, mindez azonban a jövőben nagyobb vállalatértékkel párosulhat. A tőketermékek alkalmazására jellemző módon leginkább akkor kerül sor, amikor más finanszírozási forma (különösen bankhitel) nem lehetséges, vagy éppen a banki hitelezés fel-tétele egy adott mértékű tőkebevonás megvalósítása.

Gazdasági ágazattól függetlenül vannak olyan élethelyzetek, amely esetekben a nem elégséges saját tőke gátolja a kapacitásbővítést és/vagy a versenyképességet növelő vállalati projektet. Ugyanígy gondot okozhat a tőkehiány, ha a vállalkozás komoly méretű cégfelvásárlást hajt végre. Emellett a speciális életkorban/élethelyzetben lévő vállalkozások esetében is fontos a tőkebevonás: az induló cégeknél, az átmeneti válság-helyzetbe kerülő társaságoknál vagy például a sikeres vállalkozások továbbörökítésénél.

Az MKB milyen pontokon kapcsolódhat be a beruházások növelésébe?

Az MKB Pénzügyi Csoport a termékeit és a folyamatait is állandóan fejleszti; középtávú stratégiájának központi eleme a hitelezés növelése, kiemelten a kis- és középvállalati szegmensben. A digitális megújulás eredményeképpen sokkal gyorsabban, egyszerűbben tudjuk majd kielégíteni a vállalkozói igényeket. A hagyományos banki szolgáltatások mellett pedig nagy hangsúlyt fektetünk a kockázatitőke-programokra és a tőkepiaci tanácsadásra: ennek keretében számos vállalkozást segítettünk már sikeres tőkebevonáshoz, és a közeljövőben is tervezünk ilyen tranzakciókat.