A Megakrán 1994-ben még egyszemélyes vállalkozás-ként indult, letisztult jövőkép nélkül. „Egyetlen kijelölt cél volt: valamiből majd meg kell élni” – meséli az ügyvezető, Langmáhr Tamás. A cég pár esztendővel az indulás után találta meg a saját útját, amikor az alapító megvette a vállalkozás első autódaruját. Hamar kiderült, hogy az emeléstechnikában óriási lehetőségek vannak. Ezen felbuzdulva a tulajdonos-ügyvezető – a szabadidejét jóformán teljesen feláldozva – hosszú éveken át azon dolgozott, hogy a Megakránból a tömegből kiemelkedő vállalatot faragjon.

Bár a társaság lassan negyed évszázada működik, mégis, történetükből az utóbbi öt esztendő a legtanulságosabb. Ezek az évek ugyanis a cég teljes és gyökeres, ugyanakkor rendkívül tudatos megújításáról szóltak. Az egész egy felismeréssel kezdődött: 2013-ban az alapító ráébredt, hogy az eszközpark elavultsága miatt nem tudnak kellő pontossággal dolgozni, a társaságból hiányzik a kiszámíthatóság, ráadásul a karban-tartási díjak egyre magasabbra rúgnak. Elhatározták, hogy – szemben a legtöbb konkurenssel – nem egyesével cserélik le a gépeiket, inkább rögtön megújítják a teljes eszközparkot. Mindehhez a kellő forrást a Növekedési Hitelprogram biztosította. A kedvező kamatoknak és főként a jó fedezeti feltételeknek köszönhetően a harminc-negyven éves gépeket leváltották friss modellekre. Köztük olyan, Európában is újdonságnak számító elektromos darukat vettek, amelyekkel az üzemeken belül többtonnás gyártógépeket is lehet mozgatni. A kompakt méretnek és a zéró emissziónak köszönhetően sokkal gyorsabban és környezetkímélőbben tudnak dolgozni.

A folyamatos beruházás és az innovatív fejlesztések eredményeként a vállalat forgalma évente 15-20 százalékos növekedést produkált. A gyors bővülés miatt új problémával szembesültek: hiába lettek nagyok, a cég még mindig kisvállalkozásként működött. Egyre nehezebb volt kezelni az adminisztrációt, ami rengeteg felesleges energiát igényelt tulajdonostól és alkalmazottaktól egyaránt. A társaságot át kellett szervezni, a kisvállalkozást egy fejlett középvállalattá kellett alakítani. Ehhez digitalizálásra volt szükség: bevezettek egy válla-latirányítási rendszert, a gépeikbe pedig olyan GPS-alapú meg-oldásokat telepítettek, amelyekkel tudják mérni, hogy a daruk és emelőgépek hol, mikor és meddig dolgoznak. Ennek következtében a kiadások és az elszámolások is átláthatóbbak lettek. A munkabiztonságra is nagyobb figyelmet fordítottak, a rak-tárkészlet és a szervizfeladatok pedig bekerültek az SAP rend-szerbe. Közben módosult a cég felépítése is: korábban, ahogy az a kisvállalkozásoknál lenni szokott, minden szál az ügyvezető-tulajdonos, vagyis Langmáhr Tamás kezében futott össze. A lapos szervezeti struktúra átalakításával új közép- és felső vezetők kerültek a társasághoz, akikre hatáskört és feladatot is lehetett ruházni. Persze adta magát a kérdés: mi lesz azokkal a partnerekkel, akik kifejezetten az alapító miatt kötelezték el magukat a Megakrán mellett? Többen fogadkoztak: ha ő eltűnik, akkor továbbállnak. „Ahhoz, hogy megváltoztassuk a véleményüket, másfél év kellett. Ma már nincs akkora szükség a személyemre. Van, hogy munka miatt hetekig meg se csörren a telefonom. Nemcsak a családomra, de a kollégáimra is több időt tudok fordítani” – meséli a szakember.

megakran-infograf

Az ügyvezetés a vállalaton belül már a kezdetektől egyértelműen kommunikálta, hogy mi minden fog változni. Vitkovics Péter szervezetfejlesztésért felelős igazgatósági tag vezette a cégfejlesztési projektet, amelynek a keretében felmérték a munkatársak erősségeit és gyengeségeit is, és ha erre szükség volt, igyekeztek mindenkinek megfelelő új pozíciót találni. Ám egy ekkora volumenű átalakulás még így sem mehet végbe zökkenők nélkül. Sok dolgozó már nem tudott vagy nem akart átállni az új fordulatszámra. „Amit eddig elég volt kockás füzetben vezetni, azt most miért kell beírni egy számítógépbe?” Az ehhez hasonló kérdéseket sok esetben felmondások követték. A fluktuáció óriási volt az elmúlt pár évben, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ezzel a társaság hosszú távon csak nyert. Akik maradtak – látva a sikereket – jobban bíznak a cégben és a vezetésben, mint valaha, akik pedig elmentek, azok jellemzően nem tudták azt a minőséget és precizitást hozni, ami a magasabb szintű vállalatnál elvárás. A piac mindenesetre tárt karokkal fogadta az „új” Megakránt. A megrendelések egyre nagyobb számban jöttek.

Ezzel pedig elérkeztünk a történet legújabb lépcsőfokához: a további fejlődéshez jelentős mértékű kapacitásbővítő beruházásra van szükség, amit nem célszerű és nem is lehet kizárólag bankhitellel finanszírozni. Már javában zajlott a szervezeti átalakítás, amikor a Budapesti Értéktőzsde bejelentette, hogy nyitnak majd a kkv-k felé, és BÉT Xtend néven létrehoznak egy középvállalatokra fókuszáló új piacot.

„A gyors, dinamikus növekedést egyébként se lehet kizárólag hitelekből finanszírozni. Nyugat-Európában már rég-óta természetesnek számít, hogy a középvállalatok a tőkepiacról szereznek maguknak forrást. Miért ne lehetne ez itthon is egy működő modell?” – ecseteli a hírre érkező első reakcióit Langmáhr Tamás.

Persze tudták, hogy a börzére fel kell készülni: nemcsak átlát-hatóbbá és nyitottabbá kellett tenni a céget, de a tőzsdei meg-jelenéssel együtt egy újfajta vállalatirányítási szemléletet is el akartak terjeszteni a Megakrán csapatában. Épp ezért csatlakoztak a BÉT és a Londoni Tőzsdecsoport ELITE Programjához. A még most is tartó kétéves kurzuson nemzetközi szaktekintélyektől és cégvezérektől tanulhatnak. Nemcsak hasznos tippeket kaptak, hanem megerősítést is arra vonatkozóan, hogy jó úton járnak. Most már ki lehet mondani, hogy a részvénykibocsátás küszöbönáll. A tavaly zrt.-vé alakult társaság volt az első, amelyik a BÉT-nél sikeresen megpályázta azt a vissza nem térítendő támogatást is, amely kifejezetten a tőzsdére lépési folyamat előkészítését segíti.

„Azt reméljük, ha sikeresen lépünk ki a tőkepiacra, az más középvállalatokat is inspirál majd” – vallják a Megakránnál. Két éve már folyamatosan több megrendelést kaptak, mint amennyit teljesíteni tudnak. Emiatt bővíteni kell a kapacitásukat, hogy a gyors növekedés hosszú távon is tartható legyen. A bevont tőkéből újabb speciális eszközöket vásárolnak majd, olyanokat, amelyekkel a piac felső szegmensét tudják uralni. Azt a szeletet, ahol a legnagyobb mérnöki tudással és a legjobb szakmai minőségben, különleges eszközökkel képesek a megrendelők számára komplex megoldásokat nyújtani. A minőségi szolgáltatás pedig nagy profitot termel, amit a befektetők elvárnak tőlük.

Megakran.PNG