Reliable_Energy_SBT_3551_37.jpg

Pusztai Tamás vezérigazgató

A REG Zrt. 2014-ben alakult Baján. Az alapító, Pusztai Tamás időben ismerte fel a fotovoltaikus kiserőművek elterjedésének felfutását, és még garázscégként alakította ki a cég fő profilját: a vállalat a fűkaszálástól kezdve a legbonyolultabb szoftveres menetrendező szolgáltatásokig – döntően saját szakembergárdával – látja el a háztartási- és intézményi kiserőművek, illetve a nagy kapacitású napelemparkok üzemeltetését.

Az innováció akkor vált elengedhetetlenné, amikor azzal szembesültek, hogy a legkülönfélébb napelemes megoldások mögött egymástól teljesen eltérő, gyártóspecifikus szoftveres támogatás állt, amely rendkívül megnehezítette és lelassította az üzemeltetési feladatokat, kezdve a hibák azonosításától a termelés mérésén keresztül egészen a termelés optimalizálásáig. Ekkor döntöttek úgy, hogy egy belső innovációs pilot projektként egy önálló termelési- és üzemeltetésfelügyeleti platformot fejlesztenek, amelyet egy menetrendezéshez szükséges szoftverrel is kiegészítettek. A program mesterséges intelligencia alapú termelés-előrejelzést tesz lehetővé, amely kulcsfontosságú abban, hogy a rendszerüzemeltető MAVIR Zrt. felé a lehető legpontosabban jelezzék előre, hogy adott időben mennyi energiát fog termelni a REG „kezelésében” lévő napelempark. A cég büszke arra, hogy a menetrendezést nyújtó cégek között is dobogós, azaz a piacon az egyik legpontosabb menetrendet tudják adni. A szoftveres platform egyik pillére egy olyan mikro pc, amely közvetlenül az erőműnél van elhelyezve – ezek továbbítják az adatokat a központi felhő-alapú szoftverbe. Túl azon, hogy így biztosítva van a távoli elérés, teljeskörű adatokat kapnak az adott erőműről a termelést és üzemeltetést illetően. További előnye, hogy a mikro pc önállóan működik, azaz esetleges internet-kimaradás sem okoz fennakadást az üzemeltetésben.

Reliable Energy funfact.jpg

A vállalat ügyfélköre rendkívül változatos: a nagyszámú lakossági és intézményi ügyfél mellett a legnagyobb hazai energiaipari cégekkel, például a MOL-lal és az MVM-mel is együtt dolgoznak. Pusztai Tamás szerint terjedőben az a beruházói szemlélet, hogy már a tervezés fázisában bevonják a REG-et, ami az ügyfélnek elemi gazdasági érdeke is, mert ezáltal már a tervezőasztalon ismertek lesznek a paraméterek és a hatékonyságot meghatározó technológiai szükséglet.

Jelenleg 30 munkatárs dolgozik a cégben, feladatköreik szerint három teamben: egy részük az infrastruktúra fizikai üzemeltetését, tervezett karbantartását, illetve az üzemzavarok elhárítást végzi.
A másik fontos terület az adminisztrációs feladatok ellátása. A szoftverfejlesztő- és informatikai feladatok ellátásért felelős csapat pedig a saját platform folyamatos fejlesztéséért, a felmerülő újabb és újabb kihívások, lehetőségek kiaknázásáért és a meglévő funkciók szinten tartásáért felel.
A munkaerőhiány a REG Zrt.-t sem kerüli el, ám ezzel együtt a cég az elmúlt években ki tudott építeni egy professzionális, rendkívül nagy energiaipari tapasztalattal rendelkező villamosmérnök és villanyszerelő csapatot. „Legnagyobb erősségünk a munkatársaink szakértelmében és a kiváló közösségben rejlik. Ilyen minőségi, komplex tevékenységet saját szakembergárdával nagyon kevesen tudnak nyújtani rajtunk kívül az országban” – állítja Pusztai Tamás vezérigazgató.

A vállalat nagy üzleti potenciált lát az energiatároló rendszerek üzemeltetésében, saját szoftverjüket is úgy fejlesztették, hogy ne csak az energiatermelést, hanem annak tárolását is képes legyen kezelni. A Magyarországon még gyerekcipőben járó energiaközösségek terén is előrelépést várnak az elkövetkezendő években. Ez olyan decentralizált villamosenergiaellátást tenne lehetővé, amely egy jól körülhatárolható területen (például kistelepüléseken vagy trafókörzetekben) lévő háztartások összefogásából, saját villamosenergiatermelésük közös felhasználásából, értékesítéséből származik. Ez azt is jelenti, hogy az eddig csak energiafogyasztó szereplők például saját zöldáramtermelő forrással (mint amilyen a napelem) beléphetnek a kereskedelmi piacra is, hiszen nem csak energiát fogyasztanak, hanem termelnek is – a többletként megtermelt energia értékesítésével pedig nagy mértékben növelhető az ellátásbiztonság. A REG a nemrég megszerzett aggregátori jogkörével az ilyen piacok kialakulását tudja elősegíteni azzal, hogy a jövőbeni energiaközösségi szereplőknek minden szükséges szolgáltatást meg tud adni a hatékony működéshez. Az elkövetkezendő öt évben 3-4-szeres bővülést érnének el: a balkáni régióban is óriási lehetőség van még a megújuló energiakapacitások növelésére, így azok szoftveres üzemeltetésére és távfelügyeletére is, amelyre a saját platformjuk minden további nélkül alkalmas.

A REG Zrt. működésének legtőkeigényesebb része a K+F tevékenység, a saját szoftver folyamatos fejlesztése, amelynek finanszírozása eddig nagyrészt önerőből valósult meg. A vállalat stratégiája az, hogy az Energy 4.0 szellemében olyan energetikai platformot, virtuális interfészt hozzon létre, ahol a villamosenergia-piac keresleti és kínálati oldala könnyen, automatizáltan találkozik, ahol a most éledező szolgáltatások, mint például az aggregátor, az energiaközösség, a szabályozói szolgáltatások (pl. aFRR), a távfelügyelet, a menetrendezés, az energiakereskedelem és a mérlegkör szolgáltatás könnyen hozzáférhetővé válnak az egyre energiatudatosabb tömegek számára.

„Amíg a Nap süt, addig dolgozunk” – hangzik a vezérigazgató, Pusztai Tamás mottója.

Reliable Energy.jpg