• Az Ajánlattételi Árfolyamtartományt törzsrészvényeként 5 100 HUF és 6 300 HUF között határozták meg.
 • Az Ajánlattétel 50 millió EUR összértékű elsődleges (vagy legfeljebb 3.088.236 darab újonnan kibocsátandó törzsrészvény) értékesítésre történő felajánlásából, továbbá az Értékesítő Részvényes tulajdonában lévő legfeljebb 7.160.973 darab meglévő törzsrészvény nyilvános értékesítésre történő felajánlásból áll („Alap Ajánlat”), megcélozva ezzel egy minimum 115 millió EUR értékű részesedéscsökkenést.
 • Az Értékesítő Részvényes potenciális túljegyzés biztosítására felajánlja a tulajdonában lévő további, legfeljebb 1.485.876 darab meglévő törzsrészvény értékesítését (azaz az Alap Ajánlat legfeljebb 15%-áig).
 • Az elérni kívánt teljes ügyletérték minimum 190 millió EUR (beleértve a túljegyzést).
 • A nyilvános kibocsátást követően, illetve annak eredményeként a vállalat piaci kapitalizációja körülbelül 90 milliárd HUF és 108 milliárd HUF között mozog majd (mintegy 294 millió EUR és 350 millió EUR között, 2017. június 16-i MNB HUF/EUR árfolyamon), az Ajánlattételi Árfolyamtartomány alapján.
 • A Waberer’s a Társaság meglévő törzsrészvényeit 2017. június 19-én vagy akörül, az új törzsrészvényeket pedig 2017. július 3-án vagy akörül szándékozik bevezettetni a Budapesti Értéktőzsde („BÉT”) részvénypiacának Prémium kategóriájában
 • Az Ajánlattétel magában foglal (i) egy zártkörű értékesítést bizonyos intézményi befektetők számára Magyarországon; illetőleg az Egyesült Államokon kívül a módosított 1933. évi értékpapírtörvény (az „Értékpapírtörvény”) S. rendelkezése szerint, valamint minősített intézményi befektetők számára az Egyesült Államokban az Értékpapírtörvény 144A. rendelkezésében meghatározottak szerint; (ii) egy nyilvános értékesítésre történő felhívást Magyarországon és (iii) egy értékesítésre történő felajánlást a Csoport jogosult munkavállalói és vezető tisztségviselői számára.
 • A nyilvános értékesítés keretében (i) legfeljebb 1.379.718 darab, az Értékesítő Részvényes tulajdonában lévő meglévő törzsrészvény; (ii) legfeljebb 297.175 darab, az Értékesítő Részvényes által a potenciális túljegyzés biztosítására felajánlott meglévő törzsrészvény; és (iii) legfeljebb 617.647 darab, a Társaság által kibocsátandó törzsrészvény kerül nyilvános forgalomba hozatalra. • Magyarországon a kisbefektetők az Erste Bank fiókjaiban és egyéb forgalmazókon keresztül nyújthatnak be vételi szándéknyilatkozatot a nyilvánosan kibocsátott részvényekre.
 • Az ajánlattételi időszak a mai napon veszi kezdetét, és a kisbefektetőknek várhatóan 2017. június 29-én, közép-európai idő szerint 12 óráig, míg az intézményi befektetőknek várhatóan 2017. június 29-én 17 óráig tart.
 • A végleges kibocsátási árfolyamra és az értékesítésre felajánlott részvények végleges darabszámára vonatkozó bejelentés 2017. június 29-én vagy akörül várható.
 • A Munkavállalói Ajánlattétel keretében a Csoport és leányvállalatainak a munkavállalói és vezető tisztségviselői az Ajánlattétel során személyenként legfeljebb 2 millió forintig terjedő értékben lesznek jogosultak részvényeket vásárolni. A Munkavállalói Ajánlattétel keretében Kibocsátási Áron vásárolt minden 10 megvásárolt és egy éven keresztül tartott részvényért minden résztvevő (aki továbbra is jogosultnak minősül) egy bónusz részvényt kap a Tartási Időszakot követően. Az Ajánlattétel során a Munkavállalói Ajánlattétel számára fenntartandó részvények maximális száma 1 465 402 (amely a Társaság tőkeemelés előtti alaptőkéje 10 %-ának felel meg).
 • A bevezetést követően a részvények kibocsátása és tartása tekintetében a Társaságra és vezetőségére 360 napos, az Értékesítő Részvényesre pedig 180 napos részvényeladási tilalmi időszak (lock-up period) vonatkozik.
 • A Citigroup és a Berenberg Egyesült Globális Koordinátorokként és Együttes Könyvvezetőkként járnak el az Ajánlattétel során. Az Erste Group és a Renaissance Capital Együttes Könyvvezetőkként járnak el. Az Erste Group a Magyarországi Nyilvános Ajánlattétel forgalmazójaként jár el.

A mai bejelentéssel kapcsolatban Lajkó Ferenc, a Társaság vezérigazgatója így nyilatkozott:

„A Waberer’s vezető szerepet tölt be az európai távolsági árufuvarozási szegmensben. Nagy lehetőséget jelent számunkra, hogy az egyre növekvő közúti szállításra egyre nagyobb igény van nemcsak Európában, de Közép-Európában is, ahol a nagy lehetőség van a rendkívül fragmentált szektor konszolidációjára. Világos stratégiánk van arra, hogy ezeket a lehetőségeket kiaknázzuk. A Nyilvános Részvénykibocsátás lépésünk a befektetők számára is lehetőséget teremt arra, hogy együtt valósítsuk meg jövőbeli terveinket."

„Külön öröm a Tőzsde számára, hogy egy Magyarországon létrehozott, jelenleg is hazai központú, az európai piacon komoly szereplőnek számító Waberer’s lép a hazai parkettre. Az új tőzsdei vállalat sikeres jegyzés esetén a BÉT ötödik legnagyobb cége és a BUX index tagja lehet szeptembertől. A BÉT egyik legfontosabb stratégiai célja, hogy felkutasson és tőzsdére hozzon izgalmas hazai vállalati siker sztorikat, és elérhetővé tegye ezeket mind a lakossági, mind az intézményi befektetői kör számára” – tette hozzá Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója.

További tájékoztatásért, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársainkkal:

David Westover +44 207 282 2886
Sandra Novakov +44 207 282 1089

Grayling (Budapest)

Kokics Viktória +36 1 266 7833
Hegedűs Fanni +36 1 266 7833

Waberer’s International Zrt.

Teremi Márton (befektetői kapcsolatok)  +36 1 421 6300
Krisztina Némedi (média) +36 70 390 4997
FONTOS JOGNYILATKOZAT
- Ez a dokumentum magyarországi marketing célokat szolgál, és nem teljes körű. Ez a hirdetés nem szolgálhat befektetési döntések alapjául. A Waberer’s International Zrt. értékpapírjaira vonatkozó ajánlattétel Magyarországon egyedül a magyar tőkepiaci törvény rendelkezéseinek megfelelően közzétett tájékoztató révén és alapján történik, amely nyomtatott formában költségmentesen rendelkezésre áll a Waberer’s International Zrt. székhelyén, Nagykőrösi út 351., 1239 Budapest, Magyarország vagy a www.waberers.com, a www.bet.hu oldalakon, az MNB által a közzétételek számára működtetett www.kozzetetelek.hu weboldalon és a www.ersteinvesment.hu weboldalon. Kérjük, hogy a befektetési döntés meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, és értelmezze a befektetéshez kapcsolódó valamennyi díjat, költséget és kockázatot. A befektetők vételi megbízásaikat az Erste Bank Hungary Zrt. fiókjaiban, az Erste Befektetési Zrt. irodáiban (engedélyezési száma I-III/324/2008 és III/75.005-19/2002, tőzsdetagsága: Budapesti Értéktőzsde és Deutsche Börse AG; „EIH“) és az EIH közvetítőinek irodáiban (amelyek felsorolását a tájékoztató tartalmazza), vagy az EIH online kereskedési rendszerein keresztül nyújthatják be. A Waberer’s International Zrt. részvényeibe történő befektetés kiemelten kockázatos.
- Magyarországon kívüli nyilvános kibocsátásra nem kerül sor. A dokumentum nem terjeszthető, nem tehető közzé és nem többszörözhető, sem egészében, sem részben, és annak tartalmát a címzettek (szakmai tanácsadóikon kívül) nem hozhatják más személyek tudomására. Ez a dokumentum nem adható közre és nem terjeszthető. A dokumentummal összefüggésben – sem közvetlenül, sem közvetve – nem ajánlható fel részesedés senkinek, egyetlen országban sem, kivéve azokat a befektetőket, akik számára az ilyen információk terjesztése vagy az ilyen részesedésekre vonatkozó ajánlattétel vagy értékesítés a rájuk vonatkozó törvények és jogszabályok szerint engedélyezett; illetve ha az adott esetre olyan kivételek vonatkoznak, amelyekre az adott személy jogszerűen támaszkodik az ilyen információk terjesztése vagy az ilyen részesedésekre vonatkozó ajánlattétel vagy értékesítés terén. Így, különösen, a jelen dokumentum nem terjeszthető vagy küldhető el az Amerikai Egyesült Államokba, az Egyesült Királyságba, Kanadába, Ausztráliába vagy Japánba.
- A jelen közlemény nem minősül tájékoztatónak, ennek alapján a befektetőknek nem javasolt vásárolni a jelen közleményben hivatkozott bármely részvényt, az kizárólag a Waberer’s által, a részvényeknek a Budapesti Értéktőzsdén való bevezetésének és kereskedésének jóváhagyásával kapcsolatban, a kellő időben közzétett Tájékoztatóban szereplő információk alapján javasolt. A jelen közleményben ismertetett tájékoztatás csak háttérinformáció céljából készült a teljesség igénye nélkül.. Semmilyen célból nem lehet támaszkodni a jelen közleményben ismertetett tájékoztatásra, vagy ennek hiánytalan, teljes, pontos és tisztességes voltára. A jelen közleményben ismertetett tájékoztatás változhat. A Társaság nem vállal kötelezettséget a jelen közlemény frissítéséért illetve bármely pontatlanságának kijavításáért, és a közlemény terjesztése semmilyen formában nem tekinthető kötelezettségvállalásnak a Waberer’s részéről az Ajánlattétel, t illetve az itt hivatkozott bármely tranzakció vagy intézkedés folytatására.
- A jelen közlemény nem tekinthető a részvények értékesítésre történő felajánlására vagy kibocsátására szóló ajánlattételnek vagy felhívásnak, vagy egyéb más értékpapírok vételére vagy kibocsátására szóló ajánlattételnek (sem pedig ezek részének), és a jelen közlemény (vagy annak bármely része), illetve a közzétételének a ténye nem szolgáltat alapot és nem használható fel semmilyen szerződés megkötésére vagy kötelezettség vállalására. Az Ajánlattétel és a jelen közlemény vagy az Ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információ közzététele bizonyos jogrendszerekben jogszabályi korlátozás alatt állhat, és azon személyek, akiknek a jelen közlemény, vagy az abban hivatkozott bármely dokumentum vagy egyéb információ a birtokába jut, kötelesek ezen korlátozásokat megismerni és betartani. A fenti korlátozások betartásának elmulasztása az adott jogrendszerben az értékpapír-jogszabályok megsértésének minősülhet.
- Így különösen, a jelen közlemény nem tartalmaz ajánlattételt, és nem tekinthető ajánlattételnek vagy kérelemnek a részvények vásárlására vagy jegyzésére vonatkozóan senki számára az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Kanadában vagy Japánban, vagy egyéb olyan országban, amelyben az ilyen ajánlattétel törvényellenes. Az itt hivatkozott értékpapírokat nem lehet az Egyesült Államokban értékesítésre felajánlani vagy értékesíteni, kivéve a módosított 1933. évi amerikai értékpapírtörvény („Értékpapírtörvény”) szerint történő jegyzés esetében, vagy megfelelő felmentéssel, vagy olyan tranzakcióval, amelyre nem érvényesek az Értékpapírtörvényben foglaltak. Az itt meghatározott értékpapírok felajánlása és értékesítése nem került és nem kerül jegyzésre az Értékpapírtörvény vagy az Egyesült Államok, Ausztrália, Kanada vagy Japán alkalmazandó értékpapír-jogszabályai szerint. A részvényeket az Egyesült Államokban nem fogják nyilvánosan értékesíteni.
- A jelen közlemény közzétételére oly módon került sor, hogy az itt hivatkozott részvények értékesítésre történő felajánlása az EGK bármely országában (Magyarországot kivéve) úgy történik, hogy a Prospektus Irányelv felmentést ad a részvényekre vonatkozó ajánlati tájékoztató kibocsátása alól. Ennek megfelelően bárki, aki ajánlatot tesz vagy kíván tenni a jelen közleményben jelzett és az Ajánlattétel tárgyát képező részvényekre az EGK területén (Magyarországon kívül), ezt kizárólag olyan feltételekkel teheti meg, hogy a Waberer's vagy az Együttes Globális Koordinátorok számára nem keletkezik tájékoztató kiadására vonatkozó kötelezettség a Prospektus Irányelv 3. cikke szerint, vagy tájékoztató kiegészítésére vonatkozó kötelezettség a Prospektus Irányelv 16. cikke szerint, mindkét esetben az Ajánlattétellel kapcsolatban. Sem a Waberer's, sem az Ajánlattétellel kapcsolatban kinevezett forgalmazók („Forgalmazók”) nem hagyták jóvá, és nem is hagyják jóvá az itt meghatározott részvények értékesítésre történő felajánlását olyan körülmények között, amelyek során a Waberer's vagy a Forgalmazók számára olyan kötelezettség keletkezne, amely keretében ki kellene adniuk vagy ki kellene egészíteniük egy tájékoztatót az Ajánlattétellel kapcsolatban. A „Prospektus Irányelv” a 2003/71/EK irányelvet (és annak minden módosítását, így a 2010 PD Módosító Irányelvet is) jelenti, és magában foglalja a tagállamban tett végrehajtó intézkedéseket, a 2010 PD Módosító Irányelv pedig a 2010/73/EU irányelvet jelenti.
- A Waberer's, a Forgalmazók, a leányvállalatok, társult vállalatok, azok igazgatói, partnerei, tisztségviselői, alkalmazottai, tanácsadói, ügynökei vagy egyéb személyek nem vállalnak felelősséget és kötelezettséget, illetve nem nyújtanak kifejezett vagy közvetett garanciát a jelen közleményben feltüntetett információk vagy vélemények igaz, pontos, teljes vagy méltányos jellegéért (vagy információk kihagyásáért), illetve a Waberer's vagy kapcsolt vállalataival kapcsolatos információkért, akár írásban, akár szóban, akár vizuális, akár elektronikus formában adták azokat át, az átadás módjától függetlenül, illetve a közlemény vagy a tartalmának használatából vagy más módon azzal kapcsolatban felmerülő károkért.
- A jelen közlemény nem jelent ajánlást az Ajánlattétellel kapcsolatban. Az értékpapírok ára, értéke és a belőlük származó jövedelem emelkedhet és csökkenhet is, legrosszabb esetben pedig a teljes befektetés is elveszthető. A múltbeli teljesítmény alapján nem lehet a jövőbeni teljesítményre következtetni. A jelen közleményben leírt információkra nem lehet támaszkodni a jövőbeni teljesítmény megállapítása során. A Waberer's részvényeinek megvásárlása előtt a közleményt megtekintő személyeknek meg kell győződniük arról, hogy pontosan értik és elfogadják az Ajánlattétel során jelzett kockázatokat, miután azt közzétették. Nincs garancia arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattétel megtörténik, továbbá a potenciális befektetők számára nem javasolt a pénzügyi vagy befektetési döntéseiket a Waberer's vagy egyéb személy szándékaira alapozniuk az Ajánlattétellel kapcsolatban ebben a fázisban. A potenciális befektetők számára ajánlott hivatásos tanácsadó segítségét kérni abban, hogy az Ajánlattétel megfelelő-e számukra.
- A jelen közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket, vélelmeket és véleményeket tartalmaz, ideértve a Waberer's és a Waberer's iparágának üzleti tevékenységével, pénzügyi helyzetével, eredményeivel, likviditásával, kilátásaival, növekedésével, stratégiájával és terveivel kapcsolatos állításokat. Az említett jövőre vonatkozó kijelentések olyan ismert és ismeretlen kockázatokat és bizonytalanságokat is magukban foglalnak, amelyek nem a Waberer's irányítása alatt állnak, és amelyek az igazgatóknak a jövőbeni eseményekkel kapcsolatos jelenlegi véleményén és elvárásain alapulnak. Az előre tekintő állítások minden olyan kérdést magukban foglalnak, amelyek nem történelmi tények. Az előre tekintő állítások jelentősen eltérhetnek, és gyakran el is térnek a tényleges eredményektől. A közleményben több helyen is megjelennek, és magukban foglalják a Waberer's igazgatóinak a szándékait, véleményét és aktuális elvárásait a jövőbeni eseményekkel kapcsolatban, továbbá befolyásolják őket a jövőbeni eseményekkel kapcsolatos vagy egyéb kockázatok, a Waberer's üzleti tevékenységével kapcsolatos bizonytalanságok és feltételezések, többek között a Waberer's és az iparág tevékenységének eredményével, pénzügyi helyzetével, kilátásaival, növekedésével és stratégiájával kapcsolatban. 
- A jelen közleményben a nem múltbéli tényeket jelentő ügyekkel kapcsolatban feltüntetett előre mutató állítások és egyéb kijelentések előrejelzéseket is magukban foglalnak. Nem lehet biztosítékot adni arra vonatkozóan, hogy ezeket a jövőbeni eredményeket valóban el fogják érni; a tényleges események vagy eredmények jelentősen másképpen alakulhatnak a Waberer's előtt álló kockázatok és bizonytalanságok miatt. A kockázatok és bizonytalanságok következtében a tényleges eredmények jelentősen eltérhetnek a jelzett jövőbeni eredménytől, melyeket az előre tekintő állítások jeleztek, kifejeztek vagy sejtettek. A jelen közleményben megfogalmazott előre mutató állítások csak a dokumentum keltezésétől számítva érvényesek. A Waberer's és az Együttes Könyvvezetők nem vállalnak semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget arra nézve, hogy nyilvánosan közzé tegyék a jelen dokumentumban megfogalmazott előre mutató állítások frissítéseit vagy módosításait, hogy tükrözzék a várakozások változásait, vagy pedig az állításokat alátámasztó események vagy körülmények változásait, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok azokat előírják számukra.