Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
CIG Pannonia Life Insurance Plc.
CIG Pannónia részvény

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
  • Elemzések
Teljes név CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Rövid név CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Szektor Biztosítás
Elérhetőség
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. B épület
Telefon: +36 70 372 5138
Fax: +36 1 247 2021
Befektetői kapcsolattartó
Dr. Dakó Gábor
Telefon: +36 70 372 5138
Fax: +36 1 247 2021
Könyvvizsgáló MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (személyében felelős könyvvizsgáló: Molnár Andrea Kinga)
Tevékenység A Társaságot 2007 végén ismert és elismert magyar közéleti személyiségek és hazai biztosítási szakemberek alapították CIG Közép-európai Biztosító Zrt. néven, amely működését 2008-ban kezdte meg, majd részvényeinek tőzsdére történő bevezetését követően - 2010 őszétől - CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. néven folytatja magyarországi tevékenységét. A Társaság termékei és szolgáltatásai az ügyfelek különböző élethelyzetéből fakadó igényeire kínálnak megoldásokat, és a felelősen gondolkodó munkaadók számára is lehetőséget nyújtanak a munkavállalóikról való gondoskodásra. Vezető terméke a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás, és a nyugdíjbiztosítás, de emellett "hagyományos" életbiztosítást, kegyeleti, kockázati és vegyes életbiztosítást, továbbá egészségbiztosítást is kínál ügyfeleinek. Vagyonbiztosítással foglalkozó leányvállalata több európai országban is jelen van határon átnyúló szolgáltatásai révén, amely üzleti stratégiájának megfelelően olyan réspiacokra koncentrál, ahol az ügyfeleknek versenyképes termékeket tud fejleszteni, és azokat megfelelő hatékonysággal tudja értékesíteni.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
CIG Pannónia részvény CIGPANNONIA HU0000180112
Alapvető információk
Ticker CIGPANNONIA
ISINHU0000180112
Bevezetés időpontja2010. nov. 08.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték33 HUF
Bevezetett mennyiség (db)94 428 260
Kapitalizáció (m Ft)34 655
P/BV
P/BV* 1,8506
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20211 20221
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 22 080 234 32 293 808
Üzleti eredmény -10 147 5212 2 791 1932
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 11 829 3953 1 583 6163
Adózás előtti eredmény 1 779 704 1 365 941
Adózott eredmény 1 681 874 1 207 577
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 18 HUF 18 HUF
Befektetett eszközök 1 013 2894 25 092 8854
Kötelezettségek összesen 114 615 753 121 071 071
Jegyzett tőke 3 116 133 3 116 133
Saját tőke 13 168 536 8 872 006
Eszközök összesen 127 784 290 129 943 077
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 174 199
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Adózás előtti eredmény - pénzügyi tevékenység nettó eredménye
(3) Befektetések bevétele (ráfordítása) + Valós értékváltozás nyeresége (vesztesége)+ Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama
(4) Immat.javak+Ing. gépek,berendezések +Használatijog-eszközök+ Értékesítheto püi eszk. + UL életbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt. + Püi. eszk. - befektetési szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+Befekt. közös vez vállalatban

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2021 2022
Eladósodottsági ráta 8,7 13,65
Saját tőke arányos hozam 0,13 0,14
Eszközarányos hozam 0,01 0,01

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2022. jan. - 2022. jún.1 2023. jan. - 2023. jún.2
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 14 979 208 9 951 9923
Üzleti eredmény 3 854 5534 -301 5775
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -3 209 9056 890 6947
Adózás előtti eredmény 755 0788 1 175 6879
Adózott eredmény 644 648 589 117
Mérleg főbb adatai 2022. jún. 30. 2023. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 115 737 14010 123 771 305
Immateriális javak 908 110 908 110
Tárgyi eszközök 658 367 478 22711
Befektetett pénzügyi eszközök 114 170 66312 122 322 82713
Forgóeszközök 8 567 87014 6 976 54915
Készletek 0 0
Eszközök összesen 124 305 009 130 747 854
Saját tőke 8 939 481 18 726 385
Jegyzett tőke 3 116 133 3 116 133
Hosszú lejáratú kötelezettségek 109 774 70216 106 952 72517
Rövid lejáratú kötelezettségek 5 590 82718 5 068 74419
Források összesen 115 365 528 112 021 469
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
(3) biztosítási bevétel
(4) Adózott eredmény - pénzügyi tevékenység nettó eredménye
(5) adózott eredmény - pénzügyi tevékenység nettó eredménye
(6) Befektetések bevétele (ráfordítása) + Valós értékváltozás nyeresége (vesztesége)+Közös és társult vállalatok tőkeváltozása (nyereség)
(7) befektetési eredmény + pénzügyi eredmény
(8) Mérleg szerinti eredmény - Adóráfordítások(bevételek)
(9) mérleg szerinti eredmény - adóráfordítások(bevételek)
(10) Immat.javak+Ing. gépek,berendezések + Használati-jog eszk+Értékesítheto püi eszk. + UL életbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt. + Püi. eszk. - befektetési szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+Befekt. közös vez vállalatban
(11) ingatlanok, gépek és berendezések + használati jog-eszközök
(12) Értékesítheto püi eszk.+ULéletbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt.+ Püi eszk. - befekt. szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+ Befekt. közös vez. vállalatokban
(13) társult vállalatok + befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések + pénzügyi eszközök - befektetési szerződések + pénzügyi eszközök - határidős ügyletek + egyéb pénzügyi eszközök valós értéken
(14) Halasztott szerzési költsgk. + Vb. részesedése a bizttechi. tartalékokból + Közvetlen bizt. szerz. származó és egyéb köv. + Egyéb eszközök és elhat.+pénzeszközök+halasztott adóköv.+ Megszüntetett tev. Eszközei
(15) halasztott adó követelések + biztosítási szerződésekből származó eszközök + viszontbiztosításból származó eszközök + egyéb eszközök és elhatárolások + egyéb követelések + pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
(16) Bizt.tech. tartalékok + Bizt.tech. tartalékok az UL életbiztosítás szerzödöi javára + Befekt. szerzodések+Kamatozó részvény kib. szárm. köt.
(17) biztosítási szerződésekből származó kötelezettségek + pénzügyi kötelezettségek - befektetési szerződések
(18) Kölcsönök és püi. vb. + Kötelezettségek közvetlen bizi. ügyletekbol + Egyéb kötelezettségek és céltartalékok+ Lízing kötelezettségek+ Tőketulajdonosokkal szembeni köt.+Megszüntett tev. Köt
(19) viszontbiztosításból származó kötelezettségek + lízing kötelezettségek + céltartalékok + egyéb kötelezettségek + tőketulajdonosokkal szembeni kötelezettség
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. 58,73 55 460 487
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság Dr. FEDÁK István, Dr. BOGDÁNFFY Péter, Dr. DAKÓ Gábor
Vállalatvezetés dr. FEDÁK István (vezérigazgató), dr. DAKÓ Gábor Miklós (vezérigazgató-helyettes), SZŰCS Árpád (vezérigazgató-helyettes), KŐRÖSI Zoltán (vezérigazgató-helyettes), KÓKA Antal (vezérigazgató-helyettes), dr. KOZMA Dávid (vezérigazgató-helyettes)
Felügyelőbizottság TIMA János (elnök), VADA Erika, GINZER Ildikó
Megjelenés Hír
2024. ápr. 18. 16:17 2023. üzleti év lezárása - Közgyűlési határozatok mellékletei
2024. ápr. 18. 15:44 Éves Rendes Közgyűlés - Határozatok
2024. ápr. 18. 12:33 a CIG Pannónia Csoport 2023 évre vonatkoztatott Fenntarthatósági Jelentésének közzététele
2024. márc. 31. 08:56 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél
2024. márc. 28. 06:22 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. - Közgyűlési előterjesztések 2024.
2024. márc. 20. 17:04 az MBH Duna Bank Zrt.-vel létrejött stratégiai együttműködési megállapodásról
2024. márc. 19. 18:35 KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ HIRDETMÉNYE
2024. febr. 29. 08:24 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél
2024. febr. 27. 16:42 a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2023 negyedik negyedéves jelentésében szereplő egyes adatok korrekciójáról
2024. febr. 26. 19:53 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. negyedéves jelentése - 2023 negyedik negyedév
Megjelenés Jelentés
2023. ápr. 19. 16:09 2022. üzleti év lezárása - Éves Jelentés ESEF formátumban
2024. febr. 26. 19:53 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. negyedéves jelentése - 2023 negyedik negyedév
2023. jún. 13. 15:42 Felelős Társaságirányítási Jelentés 2022 évre vonatkozólag
Megjelenés Zöld keretrendszer
2023. ápr. 19. 06:08 a CIG Pannónia Csoport 2022-es évre vonatkoztatott Fenntarthatósági Jelentésének közzététele
Megjelenés Alapszabály
2023. szept. 03. 11:30 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. hatályos Alapszabályának közzététele
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2024. márc. 31. 08:56 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2024. febr. 26. 19:30 a Társaság 2024. évre vonatkozó eseménynaptárában bekövetkezett változásokról
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseCIG Pannónia részvény
Értékpapír kibocsátójaCIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000180112
Kijelzés módja (Ticker)CIGPANNONIA
Értékpapír névértéke33 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)94 428 260
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2010. nov. 08.
Első Kereskedési Nap2010. nov. 08.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár938