Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
CIG Pannonia Life Insurance Plc.
CIG Pannónia részvény

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
  • Elemzések
Teljes név CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Rövid név CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Szektor Biztosítás
Elérhetőség
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. B épület
Telefon: +36 70 372 5138
Fax: +36 1 247 2021
Befektetői kapcsolattartó
Dr. Dakó Gábor
Telefon: +36 70 372 5138
Fax: +36 1 247 2021
Könyvvizsgáló MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (személyében felelős könyvvizsgáló: Molnár Andrea Kinga)
Tevékenység A Társaságot 2007 végén ismert és elismert magyar közéleti személyiségek és hazai biztosítási szakemberek alapították CIG Közép-európai Biztosító Zrt. néven, amely működését 2008-ban kezdte meg, majd részvényeinek tőzsdére történő bevezetését követően - 2010 őszétől - CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. néven folytatja magyarországi tevékenységét. A Társaság termékei és szolgáltatásai az ügyfelek különböző élethelyzetéből fakadó igényeire kínálnak megoldásokat, és a felelősen gondolkodó munkaadók számára is lehetőséget nyújtanak a munkavállalóikról való gondoskodásra. Vezető terméke a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás, és a nyugdíjbiztosítás, de emellett "hagyományos" életbiztosítást, kegyeleti, kockázati és vegyes életbiztosítást, továbbá egészségbiztosítást is kínál ügyfeleinek. Vagyonbiztosítással foglalkozó leányvállalata több európai országban is jelen van határon átnyúló szolgáltatásai révén, amely üzleti stratégiájának megfelelően olyan réspiacokra koncentrál, ahol az ügyfeleknek versenyképes termékeket tud fejleszteni, és azokat megfelelő hatékonysággal tudja értékesíteni.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
CIG Pannónia részvény CIGPANNONIA HU0000180112
Alapvető információk
Ticker CIGPANNONIA
ISINHU0000180112
Bevezetés időpontja2010. nov. 08.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték33 HUF
Bevezetett mennyiség (db)94 428 260
Kapitalizáció (m Ft)26 440
P/BV
P/BV* 2,9577
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20201 20211
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 19 319 768 22 080 234
Üzleti eredmény -3 541 4882 -10 147 5212
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 4 449 3723 11 829 3953
Adózás előtti eredmény 907 884 1 779 704
Adózott eredmény 660 085 1 681 874
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 18 HUF
Befektetett eszközök 107 152 3004 1 013 2894
Kötelezettségek összesen 98 802 927 114 615 753
Jegyzett tőke 3 116 133 3 116 133
Saját tőke 13 894 055 13 168 536
Eszközök összesen 112 696 982 127 784 290
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 101 174
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Adózás előtti eredmény - pénzügyi tevékenység nettó eredménye
(3) Befektetések bevétele (ráfordítása) + Valós értékváltozás nyeresége (vesztesége)+ Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama
(4) Immat.javak+Ing. gépek,berendezések +Használatijog-eszközök+ Értékesítheto püi eszk. + UL életbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt. + Püi. eszk. - befektetési szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+Befekt. közös vez vállalatban

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2020 2021
Eladósodottsági ráta 7,11 8,7
Saját tőke arányos hozam 0,05 0,13
Eszközarányos hozam 0,01 0,01

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2021. jan. - 2021. jún.1 2022. jan. - 2022. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 10 830 399 14 979 208
Üzleti eredmény 2 3 854 5532
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 3 -3 209 9053
Adózás előtti eredmény 624 4844 755 0784
Adózott eredmény 505 367 644 648
Mérleg főbb adatai 2021. jún. 30. 2022. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 113 989 8355 115 737 1405
Immateriális javak 532 824 908 110
Tárgyi eszközök 578 882 658 367
Befektetett pénzügyi eszközök 112 878 1296 114 170 6636
Forgóeszközök 5 273 0707 8 567 8707
Készletek 0
Eszközök összesen 119 262 904 124 305 009
Saját tőke 13 682 899 8 939 481
Jegyzett tőke 3 116 133 3 116 133
Hosszú lejáratú kötelezettségek 102 143 0428 109 774 7028
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 436 9659 5 590 8279
Források összesen 119 262 904 115 365 528
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Adózott eredmény - pénzügyi tevékenység nettó eredménye
(3) Befektetések bevétele (ráfordítása) + Valós értékváltozás nyeresége (vesztesége)+Közös és társult vállalatok tőkeváltozása (nyereség)
(4) Mérleg szerinti eredmény - Adóráfordítások(bevételek)
(5) Immat.javak+Ing. gépek,berendezések + Használati-jog eszk+Értékesítheto püi eszk. + UL életbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt. + Püi. eszk. - befektetési szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+Befekt. közös vez vállalatban
(6) Értékesítheto püi eszk.+ULéletbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt.+ Püi eszk. - befekt. szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+ Befekt. közös vez. vállalatokban
(7) Halasztott szerzési költsgk. + Vb. részesedése a bizttechi. tartalékokból + Közvetlen bizt. szerz. származó és egyéb köv. + Egyéb eszközök és elhat.+pénzeszközök+halasztott adóköv.+ Megszüntetett tev. Eszközei
(8) Bizt.tech. tartalékok + Bizt.tech. tartalékok az UL életbiztosítás szerzödöi javára + Befekt. szerzodések+Kamatozó részvény kib. szárm. köt.
(9) Kölcsönök és püi. vb. + Kötelezettségek közvetlen bizi. ügyletekbol + Egyéb kötelezettségek és céltartalékok+ Lízing kötelezettségek+ Tőketulajdonosokkal szembeni köt.+Megszüntett tev. Köt
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. 58,34 55 085 487
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság Dr. FEDÁK István, Dr. BOGDÁNFFY Péter, ÓDORNÉ ANGYAL Zsuzsanna, Dr. DAKÓ Gábor
Vállalatvezetés dr. FEDÁK István (vezérigazgató), dr. DAKÓ Gábor Miklós (vezérigazgató-helyettes), SZŰCS Árpád (vezérigazgató-helyettes), KŐRÖSI Zoltán (vezérigazgató-helyettes), KÓKA Antal (vezérigazgató-helyettes), dr. KOZMA Dávid (vezérigazgató-helyettes)
Felügyelőbizottság TIMA János (elnök), VADA Erika, GINZER Ildikó
Megjelenés Hír
2023. márc. 31. 09:23 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél
2023. márc. 29. 23:36 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél, közgyűlésre meghatalmazás minta_20230329
2023. márc. 29. 17:30 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2023. április hó 19. napján tartandó éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések
2023. márc. 21. 16:30 Tájékoztatás a befektetői kapcsolattartó személyében történt változásról
2023. márc. 17. 10:44 KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ HIRDETMÉNYE
2023. márc. 09. 13:16 RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS - a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. részére vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatások nyújtása
2023. márc. 07. 17:20 Egyéb tájékoztatás a szavazati jogot biztosító részvények bejelentés szerinti – határértéket el nem érő – változásáról
2023. febr. 28. 11:21 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél
2023. febr. 28. 07:00 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. negyedéves jelentése - 2022. negyedik negyedév
2023. febr. 10. 11:10 RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS MNB által folytatott fogyasztóvédelmi eljárásban meghozott határozatról
Megjelenés Jelentés
2022. ápr. 25. 17:31 2021. üzleti év lezárása - Éves jelentés ESEF formátumban
2023. febr. 28. 07:00 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. negyedéves jelentése - 2022. negyedik negyedév
2022. ápr. 29. 17:03 Felelős Társaságirányítási Jelentés a 2021. évre vonatkozóan
Megjelenés Alapszabály
2022. jún. 30. 12:11 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Cégbíróság által bejegyzett Alapszabálya
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2023. márc. 31. 09:23 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2022. dec. 30. 17:05 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eseménynaptára 2023. évre
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseCIG Pannónia részvény
Értékpapír kibocsátójaCIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000180112
Kijelzés módja (Ticker)CIGPANNONIA
Értékpapír névértéke33 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)94 428 260
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2010. nov. 08.
Első Kereskedési Nap2010. nov. 08.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár938