Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
FORRÁS nyRt.
FORRÁS Co.
Forrás "B" sorozatú részvény

FORRÁS nyRt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Rövid név FORRÁS nyRt.
Szektor Egyéb pénzügyi szolgáltatás
Elérhetőség
1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III.em 21.
Telefon: +36-1-430-3620
Fax: +36-1-430-3629
Befektetői kapcsolattartó
Dr. Hidasi Emese
Telefon: +36-1-430-3620
Fax: +36-1-430-3629
Könyvvizsgáló BDO Magyarország Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Jasper Zsuzsanna)
Tevékenység Jogelődjét 1997-ben az ÁPV Rt. alapította. Az ÁPV Rt. két ütemben végrehajtott tőkeemeléssel 40 vagyonelemet adott át a társaságnak, és a társaságot jelölte ki a kárpótlási jegy bevonással érintett társaságként, melynek keretében a FORRÁS nyRt. részvényeit kárpótlási jegy ellenében lehetett jegyezni a 2003-as tőzsdei bevezetés során. A társaság főbb tevékenységei körei: vagyonkezelés, ingatlankezelés és hasznosítás, tőzsdei értékpapírok és bankbetétek kezelése, környezetvédelmi, kárelhárítási projektek felügyelete, valamint üzletviteli tanácsadás. Az ARAGO Befektetési Holding nyilvános vételi ajánlat során, valamint a Bartolus-Invest részesedésének megvásárlásával 87,96%-ra növelte befolyását.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
Forrás "A" sorozatú részvény FORRAS/T HU0000066071
Forrás "B" sorozatú részvény FORRAS/OE HU0000066394
Forrás NKP Kötvény 2030/I FORRAS30/I HU0000359997
Alapvető információk
Ticker FORRAS/OE
ISINHU0000066394
Bevezetés időpontja2003. aug. 15.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték1 000 HUF
Bevezetett mennyiség (db)4 000 000
Kapitalizáció (m Ft)3 640
P/BV
P/BV* 0,1309
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20201 20211
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 2 137 347 3 411 183
Üzleti eredmény 545 173 735 115
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 459 788 832 568
Adózás előtti eredmény 1 004 961 1 567 683
Adózott eredmény 928 191 1 317 069
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF HUF
Befektetett eszközök 16 729 236 26 874 207
Kötelezettségek összesen 30 587 209 34 326 990
Jegyzett tőke 9 000 001 9 000 001
Saját tőke 26 160 470 27 798 868
Eszközök összesen 56 747 679 62 125 858
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 95 119
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2020 2021
Eladósodottsági ráta 1,17 1,23
Saját tőke arányos hozam 0,04 0,05
Eszközarányos hozam 0,02 0,02

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június )
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2020. jan. - 2020. jún.1 2021. jan. - 2021. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 983 597 925 154
Üzleti eredmény -158 293 181 388
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 68 990 -472 337
Adózás előtti eredmény -89 303 -290 949
Adózott eredmény -78 484 -373 851
Mérleg főbb adatai 2020. jún. 30. 2021. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 18 827 311 16 459 348
Immateriális javak 3 800 775
Tárgyi eszközök 5 349 997 5 517 118
Befektetett pénzügyi eszközök 9 755 272 9 840 826
Forgóeszközök 16 635 293 42 195 566
Készletek 163 649 730 552
Eszközök összesen 35 462 604 58 654 914
Saját tőke 25 306 102 25 586 619
Jegyzett tőke 9 000 001 9 000 001
Hosszú lejáratú kötelezettségek 982 202 22 277 627
Rövid lejáratú kötelezettségek 9 174 300 10 790 668
Források összesen 35 462 604 58 654 914
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június )
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Arago Befektetési Holding Zrt. 85,19 3 407 481
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság Dr. HIDASI Emese (elnök), LEISZTINGER Tamás, TÖRÖK Andrea Hajnalka, SASINSZKI Ágnes
Vállalatvezetés Dr. HIDASI Emese (vezérigazgató)
Felügyelőbizottság GRÁNICZ János (elnök), dr. FELFÖLDI Nóra, KISS-FORGÁCS Éva Mária, dr. KISS Veronika, dr. SZÖLLŐSI Júlia
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseForrás "B" sorozatú részvény
Értékpapír kibocsátójaFORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
RészvényfajtaElsőbbségi részvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000066394
Kijelzés módja (Ticker)FORRAS/OE
Értékpapír névértéke1 000 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)4 000 000
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2003. aug. 15.
Első Kereskedési Nap2003. aug. 15.
Tőzsdei kategóriaStandard
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő