Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
KARTONPACK Nyrt.
KARTONPACK
Kartonpack részvény

KARTONPACK Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név KARTONPACK Nyrt.
Szektor Csomagolóanyag-gyártás
Elérhetőség
4030 Debrecen, Galamb u. 11.
Telefon: +36-52-500-140
Fax: +36-52-414-258
Befektetői kapcsolattartó
Kosda Péter
Telefon: +36-52-500-140
Fax: +36-52-414-258
Könyvvizsgáló Bárány Terézia egyéni vállalkozó
Tevékenység A Kartonpack Dobozipari Kisszövetkezet jogutódjaként 1990. december 31-ével alakult át részvénytársasággá. Fő tevékenysége a papír csomagolóeszközök gyártása, könyvkötészeti tevékenység, papír alapanyagú tároló dobozok, irattartó tasakok készítése. Legnagyobb megrendelői a magyar gyógyszeripari cégek, exportpiaca: Ausztria, Németország, Anglia és Hollandia.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
Kartonpack részvény KPACK HU0000075692
Alapvető információk
Ticker KPACK
ISINHU0000075692
Bevezetés időpontja1999. febr. 10.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték200 HUF
Bevezetett mennyiség (db)505 150
Kapitalizáció (m Ft)9 648
P/BV
P/BV* 6,2312
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20171 20182
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 2 185 091 2 323 770
Üzleti eredmény 134 616 131 743
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 8 063 -318
Adózás előtti eredmény 142 679 131 425
Adózott eredmény 115 484 100 245
Befektetett eszközök 1 168 274 1 217 573
Kötelezettségek összesen 463 399 488 976
Jegyzett tőke 101 030 101 030
Saját tőke 1 452 050 1 548 349
Eszközök összesen 1 915 449 2 037 325
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 100 99
(1) Auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január - december 31)
(2) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2017 2018
Eladósodottsági ráta 0,32 0,32
Saját tőke arányos hozam 0,08 0,06
Eszközarányos hozam 0,06 0,05

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2017. jan. - 2017. jún.1 2018. jan. - 2018. jún.2
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 1 180 202 1 231 841
Üzleti eredmény 91 933 75 344
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 3 259 -10 909
Adózás előtti eredmény 95 192 64 435
Adózott eredmény 79 147 28 367
Mérleg főbb adatai 2017. jún. 30. 2018. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 1 403 746 1 168 620
Immateriális javak 22 130 0
Tárgyi eszközök 1 180 231 1 155 888
Befektetett pénzügyi eszközök 193 356 12 732
Forgóeszközök 930 748 898 600
Készletek 265 348 281 418
Eszközök összesen 2 334 494 2 067 220
Saját tőke 1 708 613 1 480 367
Jegyzett tőke 101 030 101 030
Hosszú lejáratú kötelezettségek 329 098 285 057
Rövid lejáratú kötelezettségek 131 583 301 796
Források összesen 2 334 494 2 067 220
(1) Nem auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
(2) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Britton Capital & Consulting Kft. 61,91 312 709
dr. Fintha Nagy Ádám 29,58 149 425
Deutsche Balaton AG. 8,31 42 000
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság SCHNEIDER Ferenc, KERÉK László; STEFANOVITS Gábor; PALKÓ Lajos Bertold (az e-cegjegyzek.hu-ról 2018. szeptember 6. napján lekért cégadatok alapján)
Vállalatvezetés TÓTH Gábor ügyvezető igazgató (az e-cegjegyzek.hu-ról 2018. szeptember 6. napján lekért cégadatok alapján)
Felügyelőbizottság Dr. KALÁSZ Imre, dr. KASZAINÉ dr. SZENDI Mónika, SZABÓ István Balázsné (az e-cegjegyzek.hu-ról 2018. szeptember 6. napján lekért cégadatok alapján)
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseKartonpack részvény
Értékpapír kibocsátójaKARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000075692
Kijelzés módja (Ticker)KPACK
Értékpapír névértéke200 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)505 150
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1999. febr. 10.
Első Kereskedési Nap1999. febr. 10.
Tőzsdei kategóriaStandard
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 450