rendkívüli tájékoztatás Tpt. szerinti vételi jog gyakorlásáról