Milyen társaságok vezethetik be részvényeiket a BÉT Xtend-re?

A BÉT Xtend piacra olyan társaságok részvényeit várjuk, amelyek gazdagítani tudják a BÉT részvénypalettáját, új befektetési sztorikkal keltik fel a befektetők érdeklődését és a tőkepiacon képzelik el a hosszú távú jövőjüket; olyan cégeket, amelyek stabil tulajdonosi háttérrel és menedzsmenttel, komoly üzleti elképzelésekkel rendelkeznek és dinamikus növekedést tudnak felmutatni.

Mi a különbség a BÉT Xtend és a szabályozott piac bevezetési követelményei között?

A BÉT szabályozott piacán a legalsó belépési szint a Standard kategória. A BÉT Xtend ehhez képest könnyített feltételrendszert alkalmaz az alábbi különbségekkel:

  Standard kategória BÉT Xtend
Az MNB által jóváhagyott tőzsdei tájékoztató Elvárás

Információs dokumentum elegendő, ha:

 • Technikai regisztráció
 • 1 millió euró összérték alatti nyilvános tranzakció
 • Prospektus Rendelet 1. cikk (4) szerinti kivételszabályok
Alkalmazott számviteli szabvány IFRS Kibocsátó székhelyén elfogadott szabványok
Nyilvános tranzakció (500 millió Ft) Nem elvárás Nem elvárás
Kijelölt tanácsadó Nem elvárás Elvárás
A BÉT (szabályozott piaci) Standard kategóriája és a BÉT Xtend összehasonlítása

Piacra lehet lépni tájékoztató nélkül?

Igen. Lényeges könnyítés a szabályozott piaccal szemben, hogy a BÉT Xtendet választó kibocsátóknak nem szükséges tájékoztatót készíteniük, ha technikai regisztrációval lépnek piacra, ha nyilvános tranzakciójuk nem éri el az egymillió eurónak megfelelő értéket, vagy ha a tranzakció megfelel a Prospektus Rendelet szerinti kivételszabályok (1. cikk (4)) valamelyikének.

Ha nem ad le a kibocsátó tájékoztatót, mi a bevezetési dokumentum?

A fent részletezett esetekben a kibocsátóknak nem szükséges kibocsátási tájékoztatót készíteniük és azt jóváhagyatniuk az MNB-vel. A bevezetési dokumentum ilyen esetekben az ún. információs dokumentum, amely tartalmazza a cég és a kibocsátás főbb adatait. Az információs dokumentumot a kibocsátó a kijelölt tanácsadó közreműködésével állítja össze, majd azt a BÉT hagyja jóvá.

Milyen kötelezettségei vannak a kibocsátóknak regisztráció után?

A BÉT Xtenden elsősorban tájékoztatási kötelezettségeket kell teljesíteniük a kibocsátóknak az alábbiak szerint:

Rendszeres tájékoztatás
Éves jelentés

Xtend ÁÜSZ (HAR vagy IFRS-IAS1)

Egyedi és konszolidált

 • éves beszámoló
 • üzleti jelentés
 • könyvvizsgálói jelentés
4 hónappal a pénzügyi időszak lezárását követően 
Féléves jelentés

Xtend ÁÜSZ (HAR vagy IFRS-IAS34)

Egyedi és konszolidált

 • éves beszámoló kivonata
 • üzleti jelentés
 • könyvvizsgálói jelentés
3 hónappal a pénzügyi időszak lezárását követően
Felelős társaságirányítási jelentés Ptk. 3:289. § Nyrt. - kötelező Az éves beszámolóval egyidőben
Rendkívüli és egyéb tájékoztatás
Rendkívüli tájékoztatás

Megegyezik a MAR 17. cikkének előírásaival a bennfentes információ közzétételéről

A BÉT ezen kívül nem ír elő rendkívüli tájékoztatási kötelezettséget
Folyamatos elvárás az ún. árérzékeny információk közzététele
Egyéb tájékoztatás
 • Összes szavazati jog (hóvégi jelentés) változás esetén
 • Tpt. 61. § szavazati jog változás bejelentése
 • Közgyűlési események, meghívó, előterjesztés, határozatok
 • Kapcsolattartó bejelentése
 • Más MTF regisztráció
Változás esetén közzéteendő
Egyéb kötelezettségek
Kijelölt tanácsadóval való szerződéses viszony fenntartása Folyamatos elvárás