Mit takar a kijelölt tanácsadók intézménye?

A kijelölt tanácsadók intézménye a BÉT Xtend piac egyik sajátossága. Ezen piaci szereplők egyrészt támogatják a kibocsátókat a bevezetés és a forgalomban tartás folyamán, másrészt folyamatos figyelemmel kísérik a cégeket. Jelenlétük nagyban növeli a piac biztonságát, így a befektetők érdekeit is szolgálják.

Kik jelentkezhetnek kijelölt tanácsadóknak?

Kijelölt tanácsadónak olyan gazdasági társaság jelentkezhet, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:

a) gazdasági társasági működési forma (egyéni vállalkozók, magánszemélyek nem lehetnek kijelölt tanácsadók);

b) munkaviszony vagy tartós megbízási viszony megléte legalább kettő olyan kvalifikált személlyel, akik

i. legalább öt éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek értékpapírok elsődleges forgalomba hozatalának szervezése vagy nyilvános vagy zártkörű tőkepiaci tranzakciók, illetve ezzel kapcsolatos vállalatértékelés, pénzügyi átvilágítás vagy tőkeági (equity) tranzakciók strukturálása és lebonyolítása területén, és

ii. befektetőként közvetlenül vagy a befektetést végrehajtó entitás tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként, vagy szenior munkavállalójaként, illetőleg a jogi, könyvvizsgálói és az adótanácsadási tevékenység kivételével tanácsadóként vezető szerepet töltöttek be legalább egy, az elmúlt 5 éves időszakban lezajlott nyilvános vagy zártkörű tőkepiaci tranzakcióban, illetve ezzel kapcsolatos vállalatértékelésben, pénzügyi átvilágításban vagy tőkeági (equity) tranzakciók strukturálásában és lebonyolításában, és

iii. büntetlen előéletűek és nem állnak foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és

iv. az elmúlt 5 éves időszakban a ii) alpontban meghatározott tevékenységükkel kapcsolatban semmiféle személyre szóló szankcióban, bírságban nem részesültek.

c) munkaviszony vagy tartós megbízási viszony megléte további kettő olyan, kvalifikált személynek nem minősülő személlyel, akik a fenti c) i) pontban meghatározott területeken legalább két éves tapasztalattal rendelkeznek, és a c) iii. és iv. pontjainak is megfelelnek.

Mik a kijelölt tanácsadók feladatai?

A kibocsátóknak kötelező egy kijelölt tanácsadóval szerződniük, ahhoz, hogy bevezessék a BÉT Xtendre részvényeiket, illetve a forgalomban tartás során is folyamatosan szerződéses viszonyban kell állniuk egy ilyen szereplővel. A kijelölt tanácsadók ellenszolgáltatásként közreműködnek a bevezetési dokumentum összeállításában, illetve folyamatos támogatást nyújtanak a társaságok tőzsdei kötelezettségeinek teljesítésében. Ezeken túlmenően a kijelölt tanácsadóknak évente kell tájékoztatniuk a tőzsdét az általuk támogatott kibocsátók tőkepiaci tevékenységéről, valamint a kibocsátó tőzsdei jelenlétét érintő szabályszegései esetén is kötelesek a BÉT-et értesíteni.

Milyen felelősségük van a kijelölt tanácsadóknak?

A kijelölt tanácsadó felelős:

a) az MTF piac szabályainak betartásához nyújtott tanácsadásért,

b) a kijelölt tanácsadói tevékenységének BÉT Xtend szabályzatban foglalt megfelelő ellátásáért,

c) jelentési kötelezettsége elmulasztásáért a piacüzemeltető felé (pl. a kibocsátó olyan kötelezettségszegése esetén, amelyről tudomása volt).

Tekintse meg a kijelölt tanácsadók listáját!