Szabályozott piac

Bevezetési díj

Részvény és egyéb határozatlan futamidejű értékpapír bevezetésekor a Kibocsátónak nem kell bevezetési díjat fizetnie.

Forgalombantartási díj

Kibocsátó – a nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alapok kibocsátóját leszámítva – az éves forgalombantartási díjként a Kapitalizáció nagyságától függő díjat köteles fizetni. 20.000.000.000 Ft alatti Kapitalizáció esetén a forgalombantartási díj a Kapitalizáció 0,05%-a, 20.000.000.000 Ft feletti Kapitalizáció esetén a 20.000.000.000 Ft alatti Kapitalizáció részre vonatkozóan a forgalombantartási díj a Kapitalizáció 0,05%-a, míg a 20.000.000.000 Ft feletti Kapitalizáció részre a forgalombantartási díj a Kapitalizáció 0,005%-a, de minden esetben legalább 3.600.000 Ft, illetve legfeljebb 18.000.000 Ft.

A nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alapok esetében az éves forgalombantartási díj a Kapitalizáció 0,0114%-a.

Xtend piac

Információs Dokumentum jóváhagyásának díja

Az Információs Dokumentum jóváhagyására irányuló eljárás díjaként a kibocsátó 500.000,- Forintot fizet.

Regisztrációs díj

Az Értékpapír Xtend-en történő regisztrációjakor kibocsátónak nem kell regisztrációs díjat fizetnie.

Forgalombantartási díj

A kibocsátó az éves forgalomban tartási díjként a Kapitalizáció nagyságától függő díjat köteles megfizetni. A forgalomban tartási díj a Kapitalizáció 0,005%-a, de minden esetben legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 3.000.000 Ft.

Kapitalizáció, mint vetítési alap meghatározása

A Kapitalizáció meghatározása a tárgynegyedévet követően, évente négy alkalommal történik. A Kapitalizáció a tárgynegyedév valamennyi Tőzsdenapjára, az adott napi Átlagár és az adott napi bevezetett mennyiség szorzataként meghatározott napi kapitalizációs adatok egyszerű számtani átlaga.

A Kapitalizáció meghatározásakor alkalmazandó Átlagárak a tárgynegyedév adott napi Árainak forgalommal súlyozott átlagáraként adódnak, ha ilyen egy adott napra nem létezik, akkor a legutolsó, a fentiek szerint képezhető Átlagárat kell alatta érteni.

Abban az esetben, ha a bevezetett mennyiség részvényfelosztás vagy részvényösszevonás következtében változik, e naptól kezdődően a megváltozott névértékű értékpapírral történő első üzletkötésig a díjszámítás során használt legutolsó Átlagárat módosítani kell a felosztási, illetve összevonási aránnyal indokolt mértékben.

Amennyiben az értékpapír tőzsdei bevezetése óta még nem volt kötés az adott értékpapírra, úgy az Átlagár helyett az értékpapír névértéket kell alkalmazni.

Részvénybevezetések esetében a forgalomban tartási díj a terméklistára való felvételtől (bevezetési naptól) kerül számításra.