Strukturált termékek, állampapírok, kárpótlási jegyek, külföldi értékpapírok, nem forintban denominált vagy kereskedett hazai kibocsátású értékpapírok, letéti igazolások

Strukturált termékek

A strukturált termék bevezetési díja egy naptári éven belül bevezetett értékpapírok után:

  • 50 db Strukturált Termékig termékenként: 200.000,- Ft
  • az 51. Strukturált Terméktől további termékenként: 125.000,- Ft.
  • a 101. Strukturált Terméktől további termékenként: 100.000,- Ft.

A strukturált termék éves forgalombantartási díja 125.000,- Ft.

Állampapírok

A Tőzsdére bevezetésre kerülő állampapírok után fizetendő bevezetési és éves forgalombantartási díjat a Tőzsde és a Kibocsátó között létrejövő külön megállapodás határozza meg.

Kárpótlási jegy

A kárpótlási jegy bevezetési díja sorozatonként: 6 millió forint. Forgalombantartási díj

Kárpótlási jegy forgalomban tartásáért a kibocsátót díjfizetési kötelezettség nem terheli.

Külföldi értékpapírok, valamint nem magyar forintban denominált és/vagy nem magyar forintban kereskedett hazai kibocsátású értékpapírok

A határozott futamidejű értékpapír bevezetése, illetve a már Tőzsdén lévő értékpapír-sorozatba történő újabb bevezetés esetén a bevezetési díj megállapításánál a bevezetett értékpapír a Díjszabályzat 15.1 pont szerinti össznévértékét az adott értékpapír bevezetésről szóló határozat keltének napját megelőző napon érvényes hivatalos MNB Árfolyammal kell magyar forintra átszámítani.

Az értékpapír forgalombantartási díjának megállapításánál a bevezetett értékpapír jellegének megfelelően a Díjszabályzat 14.2.2.2 illetve a 15.2.2 vagy 15.2.3 pontjaiban előírt számítás vetítési alapjának meghatározásához a bevezetett értékpapír adott napi Átlagárát, illetve névértékét (maradványtőke értékét) az adott napon érvényes hivatalos MNB Árfolyammal kell magyar forintra átszámítani.

Letéti igazolások

A bevezetési és az éves forgalombantartási díj megállapításánál a Mögöttes értékpapír jellegének figyelembevételével a jelen fejezet vonatkozó szabályait kell alkalmazni a Mögöttes értékpapír össznévértékének magyar forintra átszámított értékét alapul véve. Az átszámítást a Díjszabályzat 20. pontjában meghatározott elvek szerint kell elvégezni.