Bevezetési díj

Az értékpapír kibocsátója egy adott értékpapír-sorozat tőzsdei bevezetéséért bevezetési díjat fizet. A bevezetési díj összege, az értékpapír-sorozat össznévértékének 0,01%-a. Annuitásos hitelpapír esetében a bevezetési díj összege a bevezetés napján fennálló összmaradványtőke 0,01%-a.

Az összmaradványtőke az értékpapír Kibocsátási Mellékletében meghatározott, a bevezetés napján fennálló maradványtőke és a bevezetésre kerülő értékpapír darabszámának a szorzata.

Egy Kibocsátó által kibocsátott, határozott futamidejű értékpapír-sorozat(ok) után fizetendő bevezetési díj összességében éves szinten legfeljebb 8 millió forint.

Forgalombantartási díj

Az értékpapír kibocsátója a bevezetett értékpapír-sorozat folyamatos tőzsdei forgalomban tartásáért forgalombantartási díjat fizet. Az éves forgalombantartási díj összege, az értékpapír-sorozat Össznévértékének, mint vetítési alapnak a 0,0114%-a.

Kötvény- és jelzáloglevél program keretében kibocsátott bármely sorozat esetében az éves forgalombantartási díj összege az értékpapír-sorozat Össznévértékének, mint vetítési alapnak a 0,0057%-a.

Az Össznévérték, mint vetítési alap meghatározása

Az Össznévérték meghatározása a tárgynegyedévet követően, évente négy alkalommal történik.

Az Össznévérték a tárgynegyedév valamennyi Tőzsdenapjára, az adott napi névérték (annuitásos hitelpapír esetében az adott napra vonatkozóan a KELER által meghatározott maradványtőke) és az adott napi bevezetett mennyiség szorzataként meghatározott napi össznévérték (annuitásos hitelpapír esetében az adott napi összmaradványtőke) adatok egyszerű számtani átlaga.