Ennek megvalósításához az alábbiakat írja elő a Tőzsde a piacra lépő társaságok számára, melyekről a BÉT a cég által készített kérelem dokumentumai alapján győződik meg:

 • A bevezetendő értékpapír forgalomképes.
 • A Tőzsdére lépő cég (kibocsátó) a tőzsdei szabályokat magára nézve kötelezőnek tekinti, illetve elfogadja és betartja a KELER szabályokban foglalt előírásokat.
 • A kibocsátó elfogadja a KELER mint letéti hely által, illetve a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolást az értékpapír tulajdonjoga igazolásául.
 • A kibocsátó vállalja, hogy ha a terméklistán már szereplő értékpapírral megegyező jogosultságú értékpapírt bocsát ki alaptőke-emelés vagy rábocsátás keretében, akkor a BÉT Általános Üzletszabályzat előírásai szerint kezdeményezi a sorozaton belüli új értékpapír bevezetését.
 • Rendelkezésre áll a tőzsdei bevezetéshez készített tájékoztató dokumentum, melynek közzétételét a megfelelő felügyeleti szerv engedélyezte.
 • A társaság nyilvános formában működik, vagy legalább erre vonatkozóan meghozta a döntést.
 • Ha befektetési vállalkozás működik közre a bevezetés során, akkor a kérelmező és a befektetési vállalkozás együttes nyilatkozata arról, hogy a befektetési vállalkozás a bevezetési eljárás során a kérelmező nevében jár el.
 • A társaság beszerzi a KELER nyilatkozatát arról, hogy az értékpapírt központi értékpapír nyilvántartásba vette és kiegyenlítésre befogadta.
 • A társaság a bevezetési kérelem mellékleteként köteles nyilatkozatban szavatolni, hogy mind a kérelmező, mind pedig a bevezetni kívánt értékpapír mindenkor megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben, különösen a Bizottság (EU) 2017/568. számú felhatalmazáson alapuló rendeletében foglaltaknak.

A kereskedés megkezdésének feltétele, hogy a cég a Tőzsde hivatalos közzétételi helyén, a www.bet.hu honlapon, valamint a hivatalos közzétételi helyeken közzétegye:

 • A tőzsdei bevezetéshez készített tájékoztatót;
 • A társaság alapszabályát;
 • Tájékoztatást arról, hogy a társaság értékpapírjainak forgalomban tartása során az MNB által elfogadott nyelven (angol, illetve magyar) tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének;
 • A társaság tulajdonosi struktúráját;
 • A részvénykönyvvezető nevét és címét.

Részvénysorozatok bevezetése a Prémium vagy Standard kategóriába történik.

A Standard kategóriába történő bevezetésnek nem feltétele, hogy a kibocsátó a bevezetendő részvénysorozatra vonatkozó nyilvános tranzakciót hajtson végre, ugyanakkor a Prémium kategóriába történő bevezetés kérelmezéséhez hasonlóan a társaságnak és a bevezetésre kérelmezett értékpapír-sorozatnak is meg kell felelnie bizonyos további előírásoknak (sorozat nagysága, közkézhányad, működés időtartama). A Tőzsde Prémium kategóriába történő bevezetés kérelmezése esetén a táblázatban  felsorolt feltételek mellett kötelezően előírja bevezetéskor a bevezetendő értékpapírokra vonatkozóan nyilvános tranzakció végrehajtását. A nyilvános tranzakcióval kapcsolatos feltétel teljesítésére a Prémium kategóriás kibocsátó adott esetben egyéves halasztást kérhet. 

Az egyes kategóriák bevezetési feltételrendszerét az alábbi táblázat foglalja össze:

 

Részvények Prémiumkategória

Részvények Standard kategória

BÉT Xtend piac*

Bevezetendő részvénysorozat árfolyamértéke

Legalább 5 milliárd forint

Legalább 250 millió forint

Nincs követelmény

Bevezetendő részvény sorozat közkézhányada

- A bevezetésre kerülő sorozat legalább 25 százaléka közkézen van.

- A bevezetésre kerülő sorozat legalább 10 százaléka közkézen van;

vagy

- Legalább 100 millió forint árfolyamértékű részvény közkézen van; vagy

- Az értékpapír-sorozat bevezetéskor legalább 100 tulajdonos tulajdonában van.

Nincs követelmény

Részvényfajta

Csak törzsrészvénysorozat vezethető be

Nincs követelmény

Nincs követelmény

 Felelős Társaságirányítási Jelentés

 Bevezetéskor is közzé kell tenni (majd a bevezetést követően évente, az éves jelentéssel együtt)

 Bevezetéskor nem kötelező közzétenni (csak a bevezetést követően évente, az éves jelentéssel együtt)

 Bevezetéskor nem kötelező közzétenni (csak a bevezetést követően évente, az éves jelentéssel együtt)

Működés elvárt historikája

Három teljes befejezett, auditált év (diszkréció lehetséges)

Egy teljes befejezett, auditált év (diszkréció lehetséges)

Két pénzügyi év, kivéve, ha a kibocsátó rövidebb ideje működik.

 Bevezetés módja

 Nyilvános részvényértékesítési tranzakcióval kombinált (min. 500 millió forint és egyéves türelmi idő)

Nincs követelmény

Nincs követelmény

*A BÉT Xtend piac a Tőzsde által üzemeltetett multilaterális kereskedési platform, amely a BÉT szabályozott piacához képest könnyített feltételrendszert alkalmaz. 

A Tőzsde a bevezetési folyamat adminisztrációjának megkönnyítése érdekében sztenderdizált adatlapokat készített, melyek letölthetők A tőzsdei bevezetés lépései alpontban.