Ennek megvalósításához az alábbiakat írja elő a Tőzsde a piacra lépő társaságok számára, melyekről a BÉT a cég által készített kérelem dokumentumai alapján győződik meg:

 • A bevezetendő értékpapír forgalomképes.
 • A Tőzsdére lépő cég (kibocsátó) a tőzsdei szabályokat magára nézve kötelezőnek tekinti, illetve elfogadja és betartja a KELER szabályokban foglalt előírásokat.
 • A kibocsátó elfogadja a KELER mint letéti hely által, illetve a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolást az értékpapír tulajdonjoga igazolásául.
 • A kibocsátó vállalja, hogy ha a terméklistán már szereplő értékpapírral megegyező jogosultságú értékpapírt bocsát ki alaptőke-emelés vagy rábocsátás keretében, akkor a Bevezetési Szabályok előírásai szerint kezdeményezi a sorozaton belüli új értékpapír bevezetését.
 • Rendelkezésre áll a tőzsdei bevezetéshez készített tájékoztató dokumentum, melynek közzétételét a megfelelő felügyeleti szerv engedélyezte.
 • A társaság nyilvános formában működik, vagy legalább erre vonatkozóan meghozta a döntést.
 • Ha befektetési vállalkozás működik közre a bevezetés során, akkor a kérelmező és a befektetési vállalkozás együttes nyilatkozata arról, hogy a befektetési vállalkozás a bevezetési eljárás során a kérelmező nevében jár el.
 • A társaság beszerzi a KELER nyilatkozatát arról, hogy az értékpapírt számlavezetésre és nyilvántartásra, valamint tőzsdei elszámolásra befogadja.
 • A társaság a bevezetési kérelem mellékleteként köteles nyilatkozatban szavatolni, hogy mind a kérelmező, mind pedig a bevezetni kívánt értékpapír mindenkor megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben, különösen a Bizottság (EU) 2017/568. számú felhatalmazáson alapuló rendeletében foglaltaknak.

A kereskedés megkezdésének feltétele, hogy a cég a Tőzsde hivatalos közzétételi helyén, a www.bet.hu honlapon közzétegye:

 • A tőzsdei bevezetéshez készített tájékoztatót;
 • A társaság alapszabályát;
 • Tájékoztatást arról, hogy a társaság értékpapírjainak forgalomban tartása során az MNB által elfogadott nyelven (angol, illetve magyar) tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének;
 • A társaság tulajdonosi struktúráját;
 • A részvénykönyvvezető nevét és címét.

Részvénysorozatok bevezetése a Prémium vagy Standard kategóriába történik. 2019. január 1-jétől a részvények T kategóriába történő bevezetésére – a T kategóriába besorolt részvények kibocsátói által a Tőzsdére bevezetett újabb részvénysorozatok kivételével – nem kerülhet sor, azonban a T kategóriába sorolt kibocsátók, amennyiben nem kérelmezik átsorolásukat, megmaradhatnak ebben a szegmensben a forgalomban tartásuk teljes időtartama alatt.

A Standard kategóriába történő bevezetésnek nem feltétele, hogy a kibocsátó a bevezetendő részvénysorozatra vonatkozó nyilvános tranzakciót hajtson végre, ugyanakkor a Prémium kategóriába történő bevezetés kérelmezéséhez hasonlóan a társaságnak és a bevezetésre kérelmezett értékpapír-sorozatnak is meg kell felelnie bizonyos további előírásoknak (sorozat nagysága, közkézhányad, működés időtartama). A Tőzsde Prémium kategóriába történő bevezetés kérelmezése esetén a táblázatban  felsorolt feltételek mellett kötelezően előírja bevezetéskor a bevezetendő értékpapírokra vonatkozóan nyilvános tranzakció végrehajtását. A nyilvános tranzakcióval kapcsolatos feltétel teljesítésére a Prémium kategóriás kibocsátó adott esetben egyéves halasztást kérhet. 

Az egyes kategóriák bevezetési feltételrendszerét az alábbi táblázat foglalja össze:

 

Részvények Prémiumkategória

Részvények Standard kategória

BÉT Xtend piac*

Bevezetendő részvénysorozat árfolyamértéke

Legalább 5 milliárd forint

Legalább 250 millió forint

Nincs követelmény

Bevezetendő részvény sorozat közkézhányada

- A bevezetésre kerülő sorozat legalább 25 százaléka közkézen van;

vagy

- Legalább 2 milliárd forint árfolyamértékű részvény közkézen van; vagy

- Az értékpapír-sorozat bevezetéskor legalább 500 tulajdonos tulajdonában van.

- A bevezetésre kerülő sorozat legalább 10 százaléka közkézen van;

vagy

- Legalább 100 millió forint árfolyamértékű részvény közkézen van; vagy

- Az értékpapír-sorozat bevezetéskor legalább 100 tulajdonos tulajdonában van.

Nincs követelmény

Részvényfajta

Csak törzsrészvénysorozat vezethető be

Nincs követelmény

Nincs követelmény

 Felelős Társaságirányítási Jelentés

 Bevezetéskor is közzé kell tenni (majd a bevezetést követően évente, az éves jelentéssel együtt)

 Bevezetéskor nem kötelező közzétenni (csak a bevezetést követően évente, az éves jelentéssel együtt)

 Bevezetéskor nem kötelező közzétenni (csak a bevezetést követően évente, az éves jelentéssel együtt)

Működés elvárt historikája

Három teljes befejezett, auditált év (diszkréció lehetséges)

Egy teljes befejezett, auditált év (diszkréció lehetséges)

Nincs követelmény

 Bevezetés módja

 Nyilvános részvényértékesítési tranzakcióval kombinált (min. 100 millió forint és egyéves türelmi idő)

Nincs követelmény

Nincs követelmény

*A BÉT Xtend piac a Tőzsde által üzemeltetett multilaterális kereskedési platform, amely a BÉT szabályozott piacához képest könnyített feltételrendszert alkalmaz. 

A Tőzsde a bevezetési folyamat adminisztrációjának megkönnyítése érdekében sztenderdizált adatlapokat készített, melyek az alábbi helyről tölthetők le.

A bevezetés részletes feltételrendszerét a Bevezetési Szabályok tartalmazza.